Ulf Hafseld

Hynion Gøteborg nu öppen för tankning

Den officiella invigningen av Hynions vätgasstation i Göteborg företags i går av Hans Zacrisson från Renova. Han har länge varit en drivande kraft i Renova för att införa vätgas i deras flotta av sopbilar och leder projektet för att få två pilotfordon i drift. Flera starka drivkrafter inom vätgasindustrin fanns också på plats som Åse Bye från Powercell, Edward Blomstrand från H2Cab i Uppsala, och givetvis även chefen för branschorganisationen Vätgas Sverige Bjørn Aronsen.

Hynions projektledare Jimmy Pettersson var mycket nöjd vid öppningen. "Efter lång tids arbete är vi äntligen klara med alla krav, både interna och från externa inspektörer och Räddningstjänsten." säger han. "Nu kommer fokus att läggas på den reguljära verksamheten och jag ser fram emot att serva alla vätgasförare på stationen", avslutar Pettersson.

— Nu blir det lättare att tanka våra lastbilar här i Göteborg, säger Hans Zacrisson. "Detta stämmer mycket väl överens med att inbrottsfasen med bilarna nu är över, och de kan gå i mer regelbunden drift."

Vätgasdrivna taxibilar driver tillväxten vid Hynions vätgastankstationer

Både Norge och Sverige har nu fått upp ögonen för hur användbara vätgasbilar kan vara i...

Vätgas i fokus på Grönland

Hynion är en del av Green Industry Cluster som har som mål att bli världens första klimatpositiva...

Stadig tillväxt i efterfrågan på vätgas

På Høvik konstaterar Hynion att det hela tiden kommer fler bilar för att tanka och att volymerna...

Megaregionen STRING kommer att bli pionjärer för den gröna omställningen inom transport

Genom projektet GREATER4H kommer lokala och regionala myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige och...

Kraven på vätgas infrastruktur skärps inom EU

På onsdagen antog EU-parlamentet sitt förslag till nya EU-regler för infrastruktur för alternativa...

Hynion svarar på beslut i den reviderade nationella budgeten om den snabba utvecklingen av en nationell vätgas infrastruktur

Hynion, den största vätgasstationsoperatören i Norge och Sverige, har tydliga ambitioner att...

Hynion och Hyrex lanserar flytande vätestation för fritidsbåtar

Hynion AS och Hyrex AS kommer i sommar att lansera den första flytande vätgasuppsättningen för...

Hynion bygger framtidens vätgas-stationer i Västerås och Jönköping

Hynion informerades i går om att Energimyndigheten kommer att betala ut ett bidrag på 61,4 miljoner...

Hynion blir Sveriges största leverantör av vätgas för fordon

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar samtidigt över Lindes...