1 Lesetid

Kraven på vätgas infrastruktur skärps inom EU

Featured Image

På onsdagen antog EU-parlamentet sitt förslag till nya EU-regler för infrastruktur för alternativa drivmedel. Samtidigt skärpte man kraven och tidigarelade tidsfristen för genomförande.

För vätgas innebär det att avståndet mellan stationerna på EU:s huvudvägar ändras från 15 mil till 10 mil. Dessutom flyttades tidsfristen för detta från 2031 till 2028.

Om detta förslag kommer att klubbas igenom kommer detta att bli ett obligatoriskt nationellt mål. Medlemsländerna har fram till 2024 på sig att ta fram en plan för hur de ska nå målen.

För Hynion är detta ett viktigt beslut och visar att det kommer att finnas behov av ett stort antal nya vätgasstationer under de kommande åren. I Sverige har myndigheterna påbörjat en aktiv politik för att främja detta och Hynion bygger redan fyra nya vätgasstationer med hög kapacitet på centrala platser, säger Ulf Hafseld, vd för Hynion AS.