3 Lesetid

Hynion blir Sveriges största leverantör av vätgas för fordon

Featured Image

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar samtidigt över Lindes vätgastankstation i Sandviken för att leverera vätgas till bussar och personbilar.

Genom förvärvet av vätgasstationen i Sandviken blir Hynion Sveriges största leverantör av nollutsläppsbränslet vätgas. Med tre stationer i Göteborg, Stockholm och Sandviken har företaget nu en bra utgångspunkt för att utveckla den svenska vätgasmarknaden inom transportsektorn.

Trafikbolaget Transdev har nyligen investerat i två vätgasbussar och kommer inom kort att sätta dessa bussar i linjetrafik på uppdrag av X-trafik, kollektivtrafikföretaget i Sandviken. I ett samarbete mellan X-trafik, Linde och Hynion tankades bussarna med vätgas i december för att slutföra den inledande testningen. Hynion kommer även fortsättningsvis att ansvara för tankning när bussarna går i linjetrafik.

– Vi är glada över att Hynion tar över vätgasstationen i Sandviken. Att ha kompetenta och pålitliga aktörer genom hela kedjan är avgörande för en framgångsrik drift av våra två vätgasbussar, säger Fredrik Beckius, affärschef Gävleborg och Hälsingland, Transdev Sverige AB.

För att förse bussar och bilar i Sandviken med vätgas tar Hynion över vätgasstationen i Sandviken från Linde. Dialogen med Linde har pågått sedan Hynion tog över stationen på Arlanda i somras. Hynion tar över driften och ägandet av stationen från den 1 februari 2022.

Hynion planerar redan för en permanent lösning för tankning av bussarna. De två första, och efter det flera bussar, kan fyllas regelbundet på vätgastankstationen i Sandviken. Stationen är en allmän station öppen för alla som kör förbi.

Sandviken har legat i framkant när det gäller att använda vätgasbilar och lokala företag har kört vätgasbilar och tankat på den lokala stationen i flera år.

– Vi är nöjda med vätgasbilarnas funktionalitet. Vi är också det första företaget i Sverige som öppnar ett pilotprojekt för att anställda ska ha vätgasbilar som tjänstebilar. Vi ser fram emot ett bra samarbete med en engagerad stationsoperatör som Hynion, säger Johan Mildner, Country HR Coordinator Sweden Sandvik Group.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för användning av vätgas i Sandviken och att flera aktörer redan har tagit till sig vätgasbilar. När de första bussarna tas i drift ser vi att Sandviken är en plats där vi tidigt kan bygga upp volymer på stationen. Vi kommer att arbeta aktivt med de lokala aktörerna för att säkerställa en positiv utveckling för vätgas som bränsle i regionen, säger Slavica Djuric, vd för Hynion Sverige.