Information om Företrädesemissionen och Warrants 2022

Företrädesemissionen utfördes i november 2022 och gav rätt att teckna ("Unit") där en Unit består av (i) tre nya aktier i Bolaget, varje aktie med ett nominellt värde av 0,005 NOK ("Nya Aktier") , till en teckningskurs av 0,70 NOK per aktie, det vill säga 2,10 NOK för alla tre aktierna, och (ii) en oberoende teckningsrätt ("Warrant") som ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs på 0,75 NOK under perioden som börjar 1 maj 2023 och slutar 12 maj 2023. Teckningsrätterna kommer att kunna handlas på Euronext Growth.

För mer information kontakta Slavica Djuric, sd@hynion.com       

 

Information till aktieägare -Emission december 2022