Kallelse till årsstämma i Hynion AS 2024  

 

Årsstämman i Hynion AS kommer att hållas elektroniskt den 2 april 2024 kl. 14:00 CEST.

Aktieägare som önskar närvara vid stämman ombeds att skicka en kallelse till Hynion AS senast den 26 mars 2024 kl. 16:00 CET. Uppgifter om det elektroniska mötet kommer endast att lämnas till aktieägare som har anmält sig i förväg.

Kallelse till årsstämma i Hynion AS 2024

Logga in för deltagande på årstämma 2024 (för dig som har fått inloggningsuppgifter per mejl)

 

Kallelse till ordinarie årsstämma 2023  

För aktieägare som får kallelsen per post och önskar anmäla sig eller lämna fullmakt kan den registreras här. Sista anmälningsdag 2 april kl 16:00 i förekommande fall. 

Kallelse till årsstämma i Hynion AS 2023

Logga in för deltagande på årstämma 2023 (för dig som har fått inloggningsuppgifter per mejll)