Kallelse till ordinarie årsstämma 2023  

För aktieägare som får kallelsen per post och önskar anmäla sig eller lämna fullmakt kan den registreras här. Sista anmälningsdag 2 april kl 16:00 i förekommande fall. 

Kallelse till årsstämma i Hynion AS 2023

Logga in för deltagande på årstämma 2023 (för dig som har fått inloggningsuppgifter per mejll)