2 Lesetid

Stadig tillväxt i efterfrågan på vätgas

Featured Image

På Høvik konstaterar Hynion att det hela tiden kommer fler bilar för att tanka och att volymerna ökar. I oktober sattes nya rekord både för antal kg levererad vätgas på en dag, en vecka och en månad. Vi ser av registreringsstatistiken att det har varit ett antal nya bilar på vägen och att dessa hittar till Hynions vätgasstation i Høvik.

För många passar en vätgasbil deras körmönster väldigt bra och det är inte nödvändigt att göra många beteendeförändringar för att köra som man är van vid. Speciellt med de nya modellerna från Toyota och Hyundai som ger över 60 mil på en tank om man kör förnuftigt. Flera taxibilar körs nu på vätgas och rapporterar om en smidig körning.

Stationen på Høvik som den ser ut idag har fortfarande mer att erbjuda innan den behöver uppgraderas. Den största utmaningen nu är att kunderna ibland kommer i "kluster", vilket gör det svårt att leverera full tank till alla som kommer förbi.

Hynion har levererat på målet att alla vätgasbilar i Osloregionen ska kunna köras från hösten 2019 efter att ha stått stilla i flera månader sedan DSB i juni beordrade att alla vätgasstationer skulle omcertifieras. Att driva en flotta på 100 bilar med en station utformad för sex bilar per dag var en utmaning. Detta löstes genom tidsbokning och minskat fyllningstryck och även om detta inte var optimalt för kunderna fick de använda sina bilar. Med introduktionen av linje två på Høvik hösten 2020 har Hynion gett kunderna friheten att tanka när de vill dygnet runt. Eftersom stationen är byggd med två fristående linjer har Hynion under det senaste året också levererat på målet att kunderna alltid ska vara få vätgas när de kommer till stationen.

Hynion har också introducerat en hjälplinje för att hjälpa nya kunder eller de som har problem med att tanka. Vår uppfattning är att alla som använder detta kör iväg med full tank.

Nästa mål blir att se till att alla får full tank när de kommer. Høvik linje 1 var designad för att leverera 20 kg per dag – tillräckligt för sex bilar. Detta var mer än tillräckligt på sin tid när det togs i bruk på Statoil-stationen på Økern 2009. Hynion har med rätt skötsel lyckats få det att leverera mer än det dubbla, men det är för lite för att kunna möta ytterligare efterfrågan. Hynion planerar därför att installera en ny kompressor och flera lagringstankar på denna linje för att öka kapaciteten framöver. Exakt när den ska vara klar för användning beror på leveranstider från leverantörerna, men dagens två linjer bör ändå kunna hänga med i förväntad tillväxt fram till dess.

Kunderna vi träffar på Høvik är mycket nöjda med sina bilar och saknar bara en sak; fler stationer. Hynion arbetar med detta och kommer snart att öppna sina stationer i Porsgrunn och Göteborg. På grund av stora utmaningar inom internationell logistik har betydande delar blivit kraftigt försenade. Det allra mesta är nu på plats och båda stationerna kommer under de kommande veckorna att funktionstestas för vätgas och provtankningar kommer att genomföras. När detta har kontrollerats kommer ett godkännande från myndigheterna att avgöra när de kan öppnas för regelbunden tankning.

Och efter detta planerar Hynion att öppna fler stationer under de kommande åren, så att vätgasbilar och vätgasbilar kan bli verkliga val för nollutsläppsfordon som passar dina behov.