Framtidens fordon körs på grön vätgas

Därför bygger Hynion vätgasstationer i och runt de största städerna i Skandinavien.

 

Teknologi

Hynion har expertis från mer än femton års utveckling och drift av vätgasstationer. Den teknologin används när vi levererar vätgasstationer med säker och beprövad design. 

 

En av världens mest erfarna operatörer av vätgasstationer

Hynion har bred expertis inom leverans av vätgasbränsle till slutanvändare. Våra anställda har varit engagerade i utvecklingen av teknik för att leverera vätgas sedan 2003 och har tankat vätgasbilar i Norge sedan 2007.

Hydrogenstasjon
 

Stationer

Hynion har fyra vätgasstationer i full drift och den femte kommer att öppnas snart. Av de stationer som är i drift finns tre i Sverige; Arlanda, Göteborg och Sandviken. I Norge har vi en station vid Høvik, strax utanför Oslo, samt i Porsgrunn. Stationen i Porsgrunn förväntas öppna i början av 2023. Dessutom har Hynion fyra stationer under planering och utveckling. De nya stationerna finns i Sverige; Västerås, Jönköping, Malmö och Göteborg. Stationerna i Västerås och Jönköping öppnar under 2023. Dessa stationer är "nästa generations" stationer, vilket innebär att de är designade för att kunna tanka såväl tunga fordon som privatbilar.

Hynions station vid Høvik i Bærum, som ligger precis utanför E18 väster om Oslo, är norra Europas mest trafikerade. Stationen har tankat över 28 000 fordon, och upplever ständigt nya försäljningsrekord. Anläggningen är helautomatiserad och användare använder vanliga kreditkort för tankning. Stationen uppgraderas kontinuerligt så att den kan möta den växande efterfrågan.

Fylling av hydrogenbil

Nyheter

1 min read

Bygglov beviljat även för Hynions vätgastankstation i Jönköping

Hynion Sverige AB har nu fått bygglov beviljat även för nybyggnaden av en vätgastankstation på logistikområdet Torsvik...

2 min read

Hynion tecknar avsiktsförklaring med Boson Energy för samarbete om produktion och distribution av vätgas

Hynion AS och Boson Energy SA har tecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt utvärdera förutsättningarna för...

1 min read

Klart med bygglov för Hynions vätgastankstation i Västerås

Byggnadsnämnden i Västerås har beslutat att bevilja Hynion bygglov för nybyggnad av en vätgastankstation på truckstopet...