2 Lesetid

Hynion och Hyrex lanserar flytande vätestation för fritidsbåtar

Featured Image

Hynion AS och Hyrex AS kommer i sommar att lansera den första flytande vätgasuppsättningen för fritidsbåtar.

Pilotinstallationen är ett resultat av att Hynion och Hyrex etablerade ett gemensamt bolag förra året för att utveckla vätgasstationer för tankning av fritidsbåtar med nollutsläppsbränsle.

– Vätgas kommer att vara viktigt för avkarboniseringen av transportsektorn i Norge, inte minst inom sjöfartssektorn. Även om andra transportformer står för större utsläpp än fritidsbåtar är detta ett betydande segment och de norska myndigheterna har gett tydliga signaler om att utsläppen från fritidsbåtar måste halveras. Etableringen av flytande vätgasstationer kommer att förbättra tillgången på vätgas som bränsle för fritidsbåtssegmentet och därmed bidra till en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser från denna marknad. Samarbetsprojektet mellan Hynion AS och Hyrex AS är viktigt eftersom det visar att vätgas som bränsle för fritidsbåtar är ett bra och tillgängligt alternativ till den nuvarande lösningen. Dessutom kommer initiativet att driva utvecklingen av norskproducerade, miljövänliga fritidsbåtar framåt, säger Ulf Hafseld, vd för Hynion AS.

Den flytande vätgasstationen kommer att göra det möjligt för hamnar och marinor att erbjuda nollutsläppsbränsle till den maritima sektorn. Stationen kommer att erbjuda komprimerat väte till en växande flotta av fritidsbåtar med väteelektriska drivlinor. Tankstationen består av en elektrolysör för produktion av vätgas, en vätgaskompressor med tillhörande lagringstankar och en dispenser monterad på en flytdockamodul. Stationen behöver vatten och el från land och avger endast rent syre.

Det är planerat att bygga en pilot av den flytande stationen som ska användas för att driva Hyrex 28-prototypen under test sommaren 2022. Detta samarbete mellan Hynion och Hyrex följer upp initiativet från våra myndigheter för att få vätgasinfrastruktur för den maritima sektorn längs med kusten. En ansökan kommer att skickas om bidrag från Enova för uppförande av en pilottankstation inom ramen för deras program för vätgas för sjötransporter.

– Med prototypen Hyrex 28 visar vi att vätgas kan bidra till att tysta, utsläppsfria båtar får längre livslängd och blir ett mer användbart alternativ än de skulle vara med bara batterier. För att komma igång med denna teknologiska förändring behövs tankstationer i hamnarna. Det är därför det här samarbetet med Hynion är så viktigt, säger Henrik Torgersen, vd för Hyrex AS.


Information om Hyrex 28: https://www.hyrex.no/service/hyrex-cruiser