Fremtidens kjøretøy går på grønt hydrogen

Derfor bygger Hynion hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia.

 

 

 

Teknologi

Hynion har med seg erfaring og kompetanse fra mer enn femten års utvikling og drift av hydrogenstasjoner. Denne vil vi gjøre tilgjengelig for kunder og brukere gjennom å levere hydrogenstasjoner med et sikkert og gjennomprøvet design.

 

Blant verdens mest erfarne operatører av hydrogenstasjoner

Hynion har bred kompetanse innen forsyning av hydrogendrivstoff til sluttbrukere. Personalet har vært med i utviklingen av teknologi for å levere hydrogendrivstoff siden 2003, og har tanket hydrogenbiler i Norge siden 2007.

Hydrogenstasjon
 

Stasjoner

Hynion har fire stasjoner i full drift, og den femte vil bli åpnet snarlig. Av stasjonene som er i drift, er det tre i Sverige; Arlanda, Gøteborg og Sandviken. I Norge har vi stasjon på Høvik, like utenfor Oslo, samt i Porsgrunn. Stasjonen i Porsgrunn forventes åpnet tidlig 2023. Videre har Hynion fire stasjoner under planering og utvikling. De nye stasjonene ligger i Sverige; Västerås, Jönköping, Malmø og Göteborg. Stasjonene i Västerås og Jönköping vil åpnes i løpet av 2023. Disse stasjonene er neste-generasjons stasjoner som betyr at de er designet for å kunne tanke både tunge kjøretøy så vel som privat biler.

Hynions stasjon på Høvik i Bærum, som ligger rett ved E18 vest for Oslo, er Nord-Europas travleste. Stasjonen har tanket over 28 000 kjøretøy, og opplever stadig nye salgsrekorder. Anlegget er fullt automatisert, og brukerne benytter vanlige kredittkort for tanking. Stasjonen oppgraderes kontinuerlig slik at den skal kunne dekke den økende etterspørselen.

 

Fylling av hydrogenbil

Nyheter

2 min read

Økende interesse for å kjøre på hydrogen

Taxinæringen og privatbilister har igjen fått øynene opp for hydrogenbiler. Statistikken fra Opplysningsrådet for...

1 min read

Hynion Gøteborg nå åpen for tanking

Den offisielle åpningen av Hynion s hydrogenstasjon i Gøteborg ble i går foretatt av Hans Zacrisson fra Renova.Han har...

1 min read

Hynion Gøteborg åpner for tanking av hydrogen

Etter lang tids ombygging og gransking av både sertifiseringsorgan og Rädningstjenesten i Gøteborg, har Hynion endelig...