4 Lesetid

Megaregionen STRING kommer att bli pionjärer för den gröna omställningen inom transport

Featured Image

Genom projektet GREATER4H kommer lokala och regionala myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge tillsammans med sex företag att ansöka om EU/CEF-medel för att genomföra planer på att etablera ett nätverk av vätgasstationer från Hamburg till Oslo.

Det finns redan flera bra alternativ till fossila bränslen. Bränslecellstekniken som möjliggör användning av vätgas i transporter är ett ljust, grönt hopp om en nollutsläppsrevolution inom vägtransporter. Medlemmarna i STRING planerar nu att investera i bränslenätverket som kommer att göra detta möjligt.

Ett vätgasfordon tankas på 5-12 minuter, vilket gör det möjligt att transportera varor och människor utan de logistiska utmaningarna med att ladda de batteridrivna alternativen. Ytterligare fördelar med vätgasfordon är att de är tysta och att deras enda biprodukt är vatten. För att kunna dra nytta av fördelarna med att göra vätgas till ett pålitligt alternativ till bensin och diesel måste det göras tillgängligt. Genom att stödja introduktionen av vätgasfordon genom etablering av bränsleinfrastruktur, hjälper lokala myndigheter till att avsluta de fossila bränslenas era och eliminerar farliga partikelföroreningar och CO2-utsläpp från transportsektorn.

För att lösa infrastrukturproblemet i samband med tankning har STRINGs medlemmar gått samman med sex privata företag för att bilda ett partnerskap vars syfte är att investera i ett antal vätgasstationer över nationsgränserna. GREATER4H-projektet, som är ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, stöds av EU-finansiering och kommer, om det godkänns av CEF (Connecting Europe Facility), att påskynda introduktionen av vätgasfordon i hela megaregionen och göra norra Europa till en global föregångare i det gröna skiftet av vägtransporter.

De privata företagen Everfuel (DK), Hynion (NO) och GP JOULE (DE) kommer att etablera och driva tankstationerna, medan Quantron (DE) kommer att rulla ut vätgasbilar i olika viktklasser och leda arbetet med att utveckla en marknad för lastbilar där efterfrågan ökar och det blir ekonomiskt lönsamt att investera i tekniken. På så sätt kommer GREATER4H att fungera som en katalysator genom att öka hastigheten för utveckling och leverans av vätgasfordon till transportsektorn. Partnerna Ørsted (DK) och RENOVA (SE) bidrar till GREATER4H med unika perspektiv och insikt i försörjningsbehovet av vätgas och med slutanvändarperspektiv som operatörer av vätgasbilar. De 13 kommunerna och regionerna i STRING kommer att bidra genom att uppmuntra reglering som harmoniserar med utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen, över nationsgränserna. Projektet har utvecklats under Schleswig-Holsteins ordförandeskap av STRING och Schleswig-Holstein kommer att leda projektet GREATER4H i framtiden.

Europaministern i Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen, säger att "en transportsektor utan utsläpp av växthusgaser kan endast uppnås med ett tillförlitligt försörjningsnät av vätgas till transportsektorn. GREATER4H kan vara ett stort steg i rätt riktning för det gröna skiftet och kommer att vara ett globalt exempel på hur vi fasar ut användningen av fossila bränslen inom transportsektorn."

Vad är STRING

STRING är en politisk medlemsorganisation som knyter samman lokala myndigheter från Tyskland, Danmark, Sverige och Norge för att samarbeta kring gränsöverskridande infrastrukturutveckling, underlätta det gröna skiftet inom transportsektorn och påskynda innovation och export inom grön teknik.

 

String partners

 

Relaterte Poster