3 Lesetid

Hynion svarar på beslut i den reviderade nationella budgeten om den snabba utvecklingen av en nationell vätgas infrastruktur

Featured Image

Hynion, den största vätgasstationsoperatören i Norge och Sverige, har tydliga ambitioner att utveckla nätverket ytterligare inom den maritima sektorn. - När Stortinget nu signalerar att de vill ha en snabb utveckling av en nationell vätgasinfrastruktur är vi redo att plocka upp bollen och sätta den i spel, säger Ulf Hafseld, vd för Hynion AS.

I förhandlingarna om den reviderade statsbudgeten nåddes nyligen enighet mellan regeringspartierna och SV om följande beslut:

”Stortinget ber regeringen att utreda hur marknaden, eventuellt i samarbete med statliga myndigheter, snabbt kan utveckla ett rikstäckande nätverk av tankstationer och knutpunkter för vätgas för landtransporter, sjötransporter och industriändamål och återkomma till detta med en reviderad budget för 2023."

Som input till ovanstående beslut kommer vätgasföretaget Hynion att lansera en infrastrukturplan för utveckling av ett nätverk av vätgasstationer som kommer att kunna leverera både sjöfart och landbaserad trafik på kuststräckan från Oslo till Kristiansand. – Det finns ett ständigt ökande intresse för användningen av vätgas till havs. Genom att kombinera vätgasstationer, så att de kan leverera såväl landbaserade fordon som båtar, kan vi få en kostnadseffektiv infasning av de första stationerna, säger Ulf Hafseld, vd på Hynion AS.

Hynion har redan inlett ett samarbete med den norska båttillverkaren Hyrex för att utveckla en flytande vätgasstation för att förse Hyrex nya fritidsbåt med vätgas. - Vätgas kommer att ha en viktig plats i båtlivets framtid, säger Henrik Torgersen, vd på Hyrex. Energiförbrukningen för att röra sig till havs är betydligt högre än på land. Vätgas måste därför införlivas i en stor andel fritidsbåtar för att användarna ska få en lika bra upplevelse av nollutsläppsbåtar som de har med användningen av fossila bränslen idag, avslutar Henrik Torgersen.

Ett antal aktörer, som t.ex. den norska sjöräddningsorganisationen, överväger vätgas som bränsle till sina nya båtar och med ett nätverk på tio stationer längs kusten från Oslo till Kristiansand kommer detta att bilda en solid infrastruktur i en region med mycket båttrafik, som visas på kartan nedan.

Hynion anser att det i den första omgången bör byggas tio stationer på denna kustremsa i projektet "Waterline". Vi är i dialog med marknadsaktörer som vill använda vätgas både till lands och till sjöss och vill gärna engagera kommuner och företag längs kusten att ta del av ett sådant nätverk. Tillsammans ska de definiera ett projekt som kan svara mot Stortingets önskemål om etablering av en maritim och landbaserad vätgasinfrastruktur. Kontakt kommer att upprättas med relevanta aktörer på myndighetssidan för att se hur detta nätverk kan formas och hur projektet bäst ska genomföras.