Om oss

Hynion

Hvem er vi?

 

Hynion er et dynamisk selskap med lang erfaring i utvikling og salg av grønt hydrogendrivstoff til transportsektoren. Selskapet bygger på arv fra Norsk Hydro, Statoil (idag Equinor) og HYOP, og har to tiår med kompetanse innen teknologidesign, utvikling, bygging og drift av hydrogenstasjoner. Hynion har solgt hydrogendrivstoff siden 2007 og er blant de største og mest erfarne hydrogendrivstoff selskapene i Skandinavia.

Selskapet eier og driver flere hydrogenstasjoner i Norge og Sverige, og har ambisjoner om utvidelse til flere skandinaviske byer

L1630610-2

Kompetanse, teknologi og partnerskap

Hynion er et selskap med solid erfaring innen bygging og drift av hydrogenstasjoner. Våre hydrogenstasjoner er basert på egne løsninger, som vi videreutvikler til neste generasjons stasjoner. Vi samarbeider med en rekke aktører, både innen hydrogenproduksjon men også med produsenter av hydrogenkjøretøy, så som Toyota og Hyundai. Videre har vi avtaler med flere avtakere av hydrogendrivstoff, bl.a. taxiselskaper i Norge og Sverige, og større transportselskap slik som Renova og X-trafik i Sverige.
Frame 13 1

Erfaring

 • Etablert markedsposisjon med stasjoner i Norge og Sverige – godt utviklet kontakt- og partnernettverk, bl.a. med Toyota og Hyundai
 • Drift med en omsetning i 2022 på >1 million kroner og >200 kunder – godt omdømme med utmerket service og tilgjengelighet
 • Lang erfaring (>15 år) innen teknologidesign, utvikling, bygging og drift av hydrogenstasjoner
Frame 13 2

Kompetanse

 • Egen teknologi for utvikling av hydrogenstasjoner, basert på bred erfaring fra prosessindustrien (Hydro og Equinor/Statoil)
 • Lang erfaring og kompetanse med trygg og sikker design og drift av hydrogenstasjoner
 • Egenutviklet, modulbasert, design av hydrogenstasjoner, kan gi synergier og kostnadsbesparelser i tidlig oppbyggingsfase
 • Egen teknologi utviklet for containere for frakt av hydrogen
Frame 13 3

Bransjenettverk og partnerskap

 • Avtale med lastebiloperatør i Sverige, partner i H2Truck-prosjekt i Norge. Avtaler med taxi-selskaper og lastebilprodusenter
 • MoUs med hydrogenproduksjonsselskaper – gir Hynion tilgang til teknologi som potensielt kan gi kostnadsproduksjon
 • Medlem i relevante foreninger og klynger innen hydrogen-næringen

Experience

This is where you can add some extra copy.

Know-how

This is where you can add some extra copy.

Industry network and partnerships

This is where you can add some extra copy.
SD på Høvik IV
 

Hynion kort oppsummert

Bilde1

 

 • Hynions hovedvirksomhet er salg av hydrogen til personbiler, taxier, busser og lastebiler gjennom selveide hydrogenstasjoner

 • Utvikler og eier teknologi for hydrogenbensinstasjoner med skalerbar design

Bilde2

 

 • Skandinavias mest erfarne hydrogenforhandler - har solgt drivstoff siden 2007

 • To tiår med kompetanse innen teknisk design, utvikling, bygging og drift av hydrogenbensinstasjoner

Bilde3

 

 • Pågående drift med tre stasjoner i drift og to gjenåpnes om kort tid

 • Hynion eier og driver den travleste hydrogenbensinstasjonen i Nord-Europa (Høvik)

 • Prosjektene med bygging av to store hydrogenstasjoner i Sverige har påbegynt

Bilde4

 

 • Sterkt partnerskap med ledende hydrogenaktører

  logologo2logo3logo4logo 5logo 6

 

Styret

Chris_Tornblom

Carl Christopher Tornblom (Chris)

Styreleder

+44 78 275 09 544

Kurt_Dahlberg

Kurt Dahlberg

Styremedlem

+46 70 363 31 10

Pål_Midtbøen

Pål Midtbøen

Styremedlem

 +47 977 94 672

Lars_Amnell

Lars Amnell

Styremedlem

+46 70 655 07 70

Ledergruppen

Slavica Djuric

Slavica Djuric

Daglig leder/CEO

+46 73 072 60 76

Pål Midtbøen

Pål Midtbøen

CTO

+47 977 94 672

Vibeke Schønfeldt

Vibeke Schønfeldt

CFO

+47 454 87 101

Torgny_Eriksson

Torgny Eriksson

Utviklings- og produktsjef

+46 76 134 45 73

Våre ansatte

 

Hynion Norge


Hynion AS

Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Postboks 526, 1328 Høvik 

Lasse_Veisanen

Lasse Veisanen

Automatiker

+47 96 22 48 15

Hynion Sverige


Hynion Sverige AB

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B

Jimmy_Pettersson

Jimmy Pettersson

Driftsingeniør/prosjektleder

+46 70 772 85 47

Bjarne_Eriksson

Bjarne Eriksson

Kvalitetssjef

+46 70 664 20 55

Hvordan er det å jobbe i Hynion?

Hør fra én av våre ansatte om hvordan det er å jobbe i Hynion.

 

Gikk fra olje til hydrogen...
Hans Raymon jobber som driftsleder i Hynion AS. Hør hans historie om overgangen fra oljebransjen til fornybart, og om hvorfor han trives så godt i jobben.

 

Våre stasjoner

Vår stasjon på Høvik har blitt nøye gjennomgått av to ulike tekniske kontrollorgan, som har funnet at alt er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hynion har overtatt to stasjoner fra Linde i Sverige, og driver nå stasjonene på Arlanda og i Sandviken. Porsgrunn og Gøteborg har gjennomgått revisjon og vil snart være i regulær drift.

Kontakt oss