1 Lesetid

Vätgasfordon är en av de tio bästa tekniska trenderna för 2023, säger Juniper Research

Featured Image

I ett webinar idag satte Juniper Research vätgasbilar som topp 3 för de tekniska trenderna för 2023. De trodde att utvecklingen av vätgasbilarna skulle accelerera eftersom elbilarna stod inför flera utmaningar.

I en undersökning av seminariets deltagare under seminariet var det en klar övervikt för svaren (61 %) att de skulle vilja använda vätgas. Endast 3 % svarade att de hade en vätgasbil idag medan 17 % hade en elbil.

Trend in hydrogen vehicle development

Trend in hydrogen vehicle development2

Trend in hydrogen vehicle development3

Trend in hydrogen vehicle development4

Trend in hydrogen vehicle development5