2 Lesetid

Vätgas är avgörande för den gröna omställningen

Featured Image

Utsläppsfritt väte är en del av lösningen på hur Norge, Sverige och resten av världen ska nå sina klimatmål. – Vi använder bara förnybara energikällor i vätgasproduktion, säger Hynion- chefen.

I Norge har satsningen på elbilar varit bra för privatbilismen, men vätgas kommer att spela en nyckelroll för att ytterligare minska utsläppen från transportsektorn.

 

– Kommer att revolutionera transportbranschen

Det gäller särskilt kommersiella transporter där fordon som taxibilar, skåpbilar och lastbilar används flitigt och inte kan lägga lång tid på att ladda . Att fylla tanken på en vätgasbil tar cirka 3 minuter.

– På samma sätt som elbilar har revolutionerat privatbilsmarknaden kommer vätgasbilar att revolutionera transportbranschen, säger Hynions VD Ulf Hafseld.

Hynion planerar att öppna 30 vätgasstationer i och runt de största städerna i Skandinavien under de närmaste åren, och driver för närvarande en av Europas mest trafikerade vätgasstationer vid Høvik i Bærum.

– Hynion kommer bara att använda förnybara energikällor eller biogas i vätgasproduktion. I dag produceras vätgasen som säljs vid vätgasstationen i Høvik med hjälp av vattenelektrolys, säger Hafseld.

 

Utsläppsfria zoner kommer att öka takten

Oslo, Bergen och flera andra europeiska städer har planer på att införa utsläppsfria zoner.

Detta kommer sannolikt att öka behovet och takten för aktörer inom taxi- och godstransporter att skaffa utsläppsfria fordon. Flera taxibolag i Norge, men även i Sverige, har redan gått över till vätgasdrivna taxibilar.

När det kommer till skåpbilar och nyttofordon är välkända klassiker som Renault Kangoo och Renault Master alternativ tillgängliga med vätgaslösningar.

Inom några år förväntas det finnas en rad fler alternativ både vad gäller personbilar/taxi, godstransporter och tunga transporter som kan köras på vätgas.

 

Det är så grönt väte produceras

Det finns flera metoder för att framställa väte. Hynion använder utsläppsfritt, grönt väte från vattenelektrolys.

 

Vid elektrolys delas vatten med hjälp av elektricitet till väte och syre. När vätgas produceras på detta sätt med el från vattenkraft, solceller eller vindkraftverk är detta helt CO2-fritt. Hynion ser till att all el de använder kommer från förnybara energikällor genom att köpa ursprungsgarantier.

 

Rapport: Väte en nyckelfaktor

Studier från NTNU, SINTEF och IFE visar att vätgas kommer att spela en viktig roll vid transporter av gods och gods, särskilt över långa avstånd.

De framhåller att efterfrågan på el och belastningen på elnätet kommer att öka kraftigt till följd av ökad elektrifiering, eftersom vätgasproduktionen också är beroende av el från till exempel vattenkraft. Men de framhåller att vätgasproduktion kan fungera som ett mellanlager som ska kunna fördela energianvändningen över dygnet.

"Den kan även stängas av under perioder med hög belastning och på så sätt avlasta elnätet och inte skapa samma behov av uppgraderingar."