1 Lesetid

Hydrogenbiler en av topp 10 tekniske trender for 2023 i følge Juniper Research

Featured Image

I et webinar i dag satte Juniper Research Hydrogenbiler som topp 3 for de tekniske trendene for 2023. De mente at utviklingen av Hydrogenbilene ville akselerere siden Elbilene møtte flere utfordringer.

I en undersøkelse blant seminarets deltakere under seminaret var det en klar overvekt av svar (61 %) for at de gjerne ville ta i bruk hydrogen. Kun 3 % svarte at de hadde hydrogenbil i dag, mens 17 % hadde El-bil.

Trend in hydrogen vehicle development

Trend in hydrogen vehicle development2

Trend in hydrogen vehicle development3

Trend in hydrogen vehicle development4

Trend in hydrogen vehicle development5