Nu när året börjar närma sig sitt slut, så passar vi på att knyta ihop säcken med en statusuppdatering för vår verksamhet:

 

Befintliga stationer

Som vi tidigare har kommunicerat, så genomför vi åtgärder för besiktning och omcertifiering av våra stationer i Göteborg, Sandviken, Arlanda och Høvik (Oslo), helt enligt gällande regler. Certifieringarna borde vi få i början på nästa år.

När det gäller Porsgrunn, så är stationen återcertifierad, men vi väntar fortfarande på ett slutgodkännande av certifieringen av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Det borde inte vara alltför långt bort nu, men det förväntas inte före jul.

 

Byggprojekt

Vi har tagit det första spadtaget för vår vätgastankstation i Västerås! Det känns otroligt bra att vi har kommit igång med byggarbetet av vår första nästa generations vätgastankstation med kapacitet på 1500 kg vätgas/dygn. Samarbetet med Västerås stad har varit väldigt smidigt. Det är tydligt att kommunpolitikerna i Västerås är angelägna om att driva på omställningen till fossilfria fordon.

 

Vi väntar fortfarande på startbesked i Jönköping, men det borde inte ligga långt bort.

 

Färdigställandet av stationerna i Västerås och Jönköping kommer att bli något försenat, bland annat på grund av leveransförsening av viktiga delsystem till stationerna. Vi räknar med färdigställande under första halvåret 2024.

 

Vi fortsätter med planeringen för stationerna i Göteborg och Malmö, som ingår i EU-projektet GREATER4H (klicka här för information om projektet). Just nu väntar vi på uppdatering av projektplanerna från GREATER4H.

 

Övrigt

När det gäller den demotankstation som beställdes av norska Hydrogen Elektriske Byggeplasser AS (HEB), så väntar vi på kundens anvisningar för leverans och förberedelse av den plats där stationen ska installeras.

 

Utöver att leda våra projekt i Västerås och Jönköping, så har vår utvecklings- och produktchef Torgny hjälpt Energigas Sverige att ta fram en handbok i byggande av vätgastankstationer,. Det är ett viktigt styrdokument som bland annat definierar krav på säkerhetsavstånd, brandväggar och andra säkerhetsfunktioner. I samband med detta har Torgny också fått förtroendet att utbilda räddningstjänster runtom i Sverige i hur vätgastankstationer är uppbyggda och hur man hanterar vätgas säkert. Vi är stolta över att ha så kompetenta medarbetare och tycker givetvis att andra ska få ta del av Torgnys otroliga kunskap.

 

Sedan har vi fått frågor om vi har någon ny station på gång i Norge. I dagsläget är svaret nej, men när vi börjar närma oss färdigställandet av våra stationer i Västerås och Jönköping, så kommer vi att utvärdera möjligheterna till bidrag för vätgastankstationer i Norge.

 

Efter julledigheten ser vi fram emot att lära känna vår nya VD för Hynion Sverige, Max Lennaárd, som kommer att bli en utmärkt förstärkning av vår organisation.

 

Slutligen vill vi på Hynion önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

hynion-hydrogen-jul