1 Lesetid

Norska transportministeriet besöker Høvik-stationen

Featured Image

Den politiska ledningen i transportministeriet besökte Høvik-stationen, norra Europas mest trafikerade vätgasstation, för att se och lära sig hur en vätgasstation fungerar och vilka behov bilister och stationsbyggare faktiskt har.

Statssekreterare Mette Gundersen och Johan Vasara inledde besöket med att se hur enkelt och snabbt en vätgasbil tankas. Den som visade hur man fyller tanken var Margrethe Wam Solvang från Vätgasbilsföreningen. Hon berättade passionerat om sina positiva erfarenheter av att köra vätgasbil under många år. "Familjen har två vätgasbilar och vi är mycket nöjda, både med räckvidden och fördelarna med gratis tullar och möjligheten att köra i kollektivtrafikfilen utan passagerare", säger Solvang. Hon betonade dock att det finns ett behov av att installera fler vätgasstationer i Norge. Det kommer att göra det mer attraktivt att köpa och köra vätgasbilar. Solvang erbjöd statssekreterare Vasara att provköra vätgasbilen, vilket han gladeligen gjorde.

Hynion AS vd Ulf Hafseld visade sedan statssekreterarna tekniken bakom stationen, inklusive stationens nya kompressor. Han betonade också stationens fokus på säkerhet, och visade hur säkerhetssystemen fungerar.

SD på Høvik IV

Hafseld talade om vikten av vätgas som bränsle för transportbranschen i övergången till det gröna skiftet och betonade behovet av utveckling av infrastrukturen för vätgasstationer i Norge och vikten av att de norska myndigheterna lägger fram hållbara stödsystem för att skapa en rikstäckande infrastruktur.

Statssekreterarna var mycket exalterade över besöket och fick en ökad förståelse för vätgas som ett viktigt bränsle i omställningen till det gröna skiftet. Dessutom fick de en bättre förståelse för hur det är att driva en vätgasstation och vilka stödsystem som behövs för att utveckla ett nationellt nätverk av stationer. Besöket gav statssekreterarna en unik möjlighet att uppleva en station som är i full drift och mycket välbesökt. Dessutom gav samtalet med vätgasförare värdefull insikt om deras behov, men också de många fördelarna med att köra vätgasbil.

Relaterte Poster