1 Lesetid

Förra årets bränsle-försäljning översteg i juli

Featured Image

Den 19 juli i år överträffade Hynion hela fjolårets försäljningsvolym av bränsle på Høvik utanför Oslo i Norge. Stationen har haft hektiska månader ända sedan januari, där juni är den i särklass mest trafikerade med i snitt 60 tankningar per dag.

Rekordökningen i försäljningsvolym beror till stor del på en ständigt ökande vätgastaxiflotta. Branschen ser vätgas som ett bra alternativ till bensin och diesel och många går över till det fossilfria bränslet. Hynion kommer att vidta ytterligare aktiviteterför att hantera framtida efterfrågan och planerar ytterligare utveckling av stationen i Høvik.

Hynion utökar också sitt nätverk av vätgasstationer i Skandinavien. Öppnandet av stationen i Porsgrunn och Göteborg är på gång och flera nya stationer planeras. Hynion är Sveriges största aktör inom vätgasbränsle och kommer nu att bygga två nya vätgasstationer som i första hand ska betjäna den tunga transportsektorn. Inom denna del av transportsektorn sker en snabb utveckling av fossilfria bränslelösningar, där vätgas är ett särskilt attraktivt val tack vare sitt utbud. Stationerna kommer att byggas i Jönköping respektive Västerås, som är bland Sveriges största logistikcentra och där flera företag med starkt miljöfokus finns. Stationerna kommer att stå färdiga under senhösten 2023.