3 Lesetid

Bra volymtillväxt på Høvik

Featured Image

Hynion har upplevt sin mest hektiska månad någonsin på vätgasstationen i Høvik. I juni levererades två och en halv gånger mer vätgas än i juni förra året och antalet biltankningar är 60 per dag. Siffrorna passar väl in i serien för året som visar att volymerna som levereras till bilar har fördubblats under första halvåret jämfört med första halvåret 2021.

Allt fler ser nu att vätgasbilar kan vara ett alternativ till bensin och diesel och under första halvåret har det dykt upp ett antal nya vätgasdrivna bilar på vägarna. Inom taxibranschen ses vätgas som ett bra alternativ, men för att taxiverksamheten ska fungera optimalt måste både fler stationer etableras och kapaciteten i hela leveranskedjan ökas.

Den starka tillväxten på Høvik har gjort att det inte är lika lätt att leverera full tank till bilarna hela tiden. Kompressorerna arbetar dygnet runt, men har helt enkelt inte tillräckligt med kapacitet för att täcka behovet. Vi håller nu på att förbättra detta och en ny kompressor kommer att installeras på linje 1 inom kort. Vidare har vi planer på vidareutveckling av stationen vid Høvik, så att den kan möta den ökande efterfrågan.

En tidig utveckling i ett nytt segment som vätgas kommer alltid att innebära vissa utmaningar – inte bara för användarna av bilarna utan för alla länkar i leveranskedjan. Hynion har nu lärt sig viktiga lärdomar om vad som händer om infasningen av bilar och tankningskapaciteten faller ur synk och kommer att vidta åtgärder för att förbättra situationen. För en användare upplevs det som inte särskilt användbart att ha en vätgasbil om det inte finns någon plats att tanka den.

Hynion har arbetat länge med att bygga ett nätverk av stationer i Norge. Vi håller nu på att öppna stationen i Porsgrunn och har planer på flera nya. Kostnaderna som krävs för att stationer ska byggas före fordonsvolymer är relativt höga och därför har många länder infört ett stödsystem för stationsbyggande. En sådan ordning finns tyvärr inte för närvarande i Norge, även om Stortinget i sin reviderade statsbudget anger att de vill ha det. Utvecklingen av stationsnätet går därför långsammare än den borde göra. För att påskynda utvecklingen har Hynion nyligen lanserat ett projekt kallat "Vattenlinjen" som kommer att etablera 10 stationer längs kusten från Oslo till Kristiansand. Genom att kombinera tankning av marin och landbaserad trafik är syftet att stationer ska kunna etableras snabbare än om man bara tittat på de två användningsområdena var för sig. Vi hoppas då att myndigheterna kommer i förgrunden och gör sin del av uppdraget, så att detta kommer på plats snabbt.