Flere poster om

Infrastruktur

Bygglov beviljat även för Hynions vätgastankstation i Jönköping

Hynion Sverige AB har nu fått bygglov beviljat även för nybyggnaden av en vätgastankstation på...

Hynion tecknar strategiskt viktigt markavtal för vätgastankstation i Göteborg

Hynion Sverige AB och Göteborg Energi AB har tecknat ett markavtal i området Gullbergsvass i...

Hynion tecknar attraktivt markavtal för vätgastankstation i Jönköping

I juli 2022 beviljades Hynion Sverige ett bidrag på 61,4 Mkr från Energimyndigheten för att bygga...

Ett växande intresse för att köra på vätgas

Taxibranschen och privata chaufförer har återigen fått upp ögonen för vätgasbilar. Statistiken från...

Hynion Göteborg öppnar för tankning av vätgas

Efter en lång period av ombyggnad och granskning av både certifieringsorgan och Räddningstjänsten i...

Vätgas i fokus på Grönland

Hynion är en del av Green Industry Cluster som har som mål att bli världens första klimatpositiva...

Stadig tillväxt i efterfrågan på vätgas

På Høvik konstaterar Hynion att det hela tiden kommer fler bilar för att tanka och att volymerna...

Norska transportministeriet besöker Høvik-stationen

Den politiska ledningen i transportministeriet besökte Høvik-stationen, norra Europas mest...

Megaregionen STRING kommer att bli pionjärer för den gröna omställningen inom transport

Genom projektet GREATER4H kommer lokala och regionala myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige och...

Kraven på vätgas infrastruktur skärps inom EU

På onsdagen antog EU-parlamentet sitt förslag till nya EU-regler för infrastruktur för alternativa...