1 Lesetid

Besök av GREATER4H

Featured Image

Den här veckan har vi haft besök av GREATER4H-projektet. Slavica och Torgny fick möjlighet att diskutera vårt samarbete och framtiden för vätgas. De hade också nöjet att visa Julie och Hanne från GREATER4H-projektet vår vätgastankstation på Arlanda.

Huvudsyftet med GREATER4H-projektet är att möjliggöra för tunga vägtransporter att växla från diesel till vätgas över gränserna till Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Den nya vätgasinfrastrukturen kommer att göra det möjligt att avveckla diesellastbilar från 2025 och kommer även att möjliggöra för andra vätgasdrivna fordon att tanka. Vi kommer att etablera två vätgastankstationer i Malmö och Göteborg inom ramen för projektet. Läs mer om projektet här: https://greater4h.com/