1 Lesetid

Hynion och Hyundai ingår ett samarbetsavtal för att främja vätgasinfrastrukturen i Norge

Featured Image

För att säkerställa tillgången till vätgas för sina kunder kommer Hyundai Motor Norway att bidra till driftskostnaderna för Hynions vätgastankstation i Høvik, utanför Oslo. Detta samarbete är ett strategiskt steg mot att expandera Norges vätgasinfrastruktur och speglar båda företagens engagemang för en hållbar, fossilfri framtid.

Hynions tankstation i Høvik är för närvarande den enda publika vätgastankstationen i Norge, vilket gör det avgörande att hålla den fullt fungerande. Hyundais stöd kommer att möjliggöra nödvändiga förbättringar och uppgraderingar för att säkerställa vätgastillgängligheten. Exempelvis genom att lägga till en andra tankningslinje och byta betalningssystem. Detta kommer att mer än fördubbla kapaciteten på tankstationen.

Hyundai är en ledande biltillverkare inom utvecklingen av vätgasbränslecellfordon. De lanserade ix35 Fuel Cell som sin första vätgasdrivna personbil 2013, följt av lanseringen av deras första vätgasdrivna SUV, NEXO, 2018. År 2020 levererade Hyundai 50 vätgasdrivna tunga lastbilar till Schweiz, och nu är över 100 av dessa fordon i drift på schweiziska vägar.

Detta partnerskap är en del av Hyundais globala strategi för att främja vätgasteknologi och infrastruktur. Denna strategi återspeglas i flera samarbetsavtal med andra företag och regeringar världen över.

Förutom att driva stationen i Høvik, driver Hynion också en station i Porsgrunn, som för närvarande är stängd i väntan på ny certifiering. Hynion undersöker även möjligheter att etablera nya vätgastankstationer.

"Vi är oerhört nöjda och tacksamma för stödet från Hyundai. Som en världsledare inom utveckling av vätgasdrivna fordon är Hyundais engagemang för att stödja vår Høvik-station ett bevis på deras engagemang för en fossilfri framtid," säger Slavica Djuric, VD Hynion AS.

"För Hyundai Motor Norway är det av största vikt att Hynions vätgastankstation i Høvik förblir öppen och ökar kapaciteten för att säkerställa funktion och tillgänglighet för våra kunder. Vi uppskattar verkligen Hynions verksamhet som vätgasleverantör, och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete för att främja den ökande användningen av vätgas som fordonsbränsle," säger Seong Woong Suh, VD Hyundai Motor Norway.