2 Lesetid

String Megaregion får 12,4 miljoner euro från EU

Featured Image

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) har avsatt medel för vätgasinfrastrukturen i projektet "GREATER4H". Huvudsyftet med projektet är att göra det möjligt för tunga transporter att byta från diesel till vätgas och åka över gränserna till Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Den nya vätgasinfrastrukturen kommer att göra det möjligt att överge diesellastbilar från 2025 och kommer även att ge plats för andra vätgasdrivna fordon att tanka på det nätverk som håller på att etableras.

STRING-sekretariatet konstaterar med tillfredsställelse att GREATER4H-projektet har tilldelats medel för detta viktiga projekt. De tre privata partners, GP Joule, Everfuel och Hynion, kommer att bygga vätgastankstationerna som kommer att ligga mellan Hamburg och Oslo. Dessutom har Quantron, Ørsted och Renova anslutit sig till GREATER4H som associerade partners för att bidra med unika perspektiv på utbudet av grön vätgas, bränslecellsteknik och slutanvändarperspektivet som operatörer av vätgasbilar. Projektet har utvecklats med STRING-chefen i Schleswig-Holstein som ansvarig och som kommer att koordinera GREATER4H-projektet som huvudpartner.

Vätgasbränslecellsteknik är ett ljust, grönt hopp om en sömlös nollutsläppsrevolution för vägtransporter. Ett vätgasfordon tankar på 3-12 minuter, vilket gör det möjligt att transportera varor och människor utan de logistiska utmaningarna med att ladda batteridrivna alternativ. Vätgasfordonen är också tysta och deras enda utsläpp är rent vatten.

Genom att etablera infrastruktur för tankning bidrar GREATER4H-projektets partners till möjligheten att avsluta fossilbränsleeran, eliminera farliga partikelföroreningar och CO2-utsläpp från transportsektorn. GREATER4H-projektet kommer att påskynda utbyggnaden av vätgasfordon i hela Megaregionen och göra norra Europa till en global pionjärregion inom grön omställning av vägtransporter.

Hynion kommer att etablera två vätgasstationer i Malmö och Göteborg inom ramen för projektet GREATER4H. Hynion planerar även för en station i Oslo som ska markera slutet på korridoren från Hamburg upp genom Danmark och Västsverige till Norge.

STRING är en medlemsorganisation som kopplar samman lokala och regionala myndigheter från Tyskland, Danmark, Sverige och Norge för att samarbeta kring gränsöverskridande infrastrukturutveckling, underlätta en grön omställning inom transportsektorn och påskynda innovation och export av grön industriteknik. https://stringmegaregion.org/