3 Lesetid

String Megaregion mottar 12,4 millioner Euro fra EU

Featured Image

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) har bevilget midler til hydrogen infrastrukturen i prosjektet "GREATER4H". Hovedformålet med prosjektet er å gjøre det mulig for tungtransport å skifte fra diesel til hydrogen og ferdes over grensene til Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Den nye hydrogeninfrastrukturen vil gjøre det mulig å forlate diesellastebiler fra 2025 og vil også gi rom for andre hydrogendrevne kjøretøy for å tanke drivstoff på nettverket som etableres.

STRING-sekretariatet konstaterer med tilfredshet at GREATER4H-prosjektet har fått tildelt midler til dette viktige prosjektet. De tre private partnerne, GP Joule, Everfuel og Hynion skal bygge hydrogen¬tankstasjonene, som skal ligge mellom Hamburg og Oslo. I tillegg har Quantron, Ørsted og Renova blitt med GREATER4H som assosierte partnere for å bidra med unike perspektiver på tilbudet av grønt hydrogen, brenselcelleteknologi og sluttbrukerperspektiv som operatører av hydrogenbiler. Prosjektet er utviklet under STRING-lederen i Land Schleswig-Holstein, som skal koordinere GREATER4H prosjektet som hovedpartner.

Hydrogen brenselcelleteknologi er et knallgrønt håp om en sømløs nullutslippsrevolusjon for veitransport. En hydrogenkjøretøy fyller drivstoff på 3 - 12 minutter, noe som gjør det mulig å frakte varer og mennesker uten de logistiske utfordringene med å lade batteridrevne alternativer. Hydrogen¬kjøretøyene er i tillegg stillegående, og deres eneste utslipp er rent vann.

Ved å etablere infrastruktur for påfylling av drivstoff bidrar GREATER4H-prosjektpartnerne til muligheten for å sette en stopper for epoken med fossilt brensel, eliminere farlig partikkel-forurensning og CO2-utslipp fra transportsektoren. Prosjektet GREATER4H vil akselerere utplasseringen av hydrogenkjøretøy i hele Mega¬regionen og gjøre Nord-Europa til en global foregangsregion i den grønne omstillingen av veitransport.

HYNION vil etablere to hydrogenstasjoner i Malmø og Gøteborg innenfor rammene av GREATER4H-prosjektet. Videre planlegger HYNION for en stasjon i Oslo som skal markere avslutningen av korridoren fra Hamburg opp gjennom Danmark og Vest-Sverige til Norge.

STRING er en medlemsorganisasjon som forbinder lokale og regionale myndigheter fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, for å samarbeide om grenseoverskridende infrastrukturutvikling, legge til rette for grønn omstilling i transportsektoren og akselerere innovasjon og eksport av grønn industriteknologi. https://stringmegaregion.org/