1 Lesetid

Kravene til hydrogen infrastruktur skjerpes i EU

Featured Image

Onsdag vedtok EU-parlamentet sitt forslag om nye EU-regler for infrastruktur for alternative drivstoff.  Samtidig skjerpet de kravene og fremskjøv tidsfristen for implementering.

For hydrogen betyr dette at avstanden mellom stasjoner på EU`s hovedveier blir endret fra 150 km til 100 km.  Videre ble tidsfristen for dette flyttet fra 2031 til 2028.

Dersom dette blir endelig vedtatt blir dette obligatoriske nasjonale mål.  Medlemslandene har frist frem til 2024 for å legge en plan om hvordan målene skal nås.

For Hynion er dette en viktig beslutning og viser at det vil bli behov for en rekke nye hydrogenstasjoner i årene som kommer.  I Sverige har myndighetene startet med en aktiv politikk for å fremme dette, og Hynion er allerede i gang med å bygge fire nye hydrogenstasjoner med høy kapasitet i sentrale lokaliseringer sier Ulf Hafseld, CEO i Hynion AS.