1 Lesetid

Kallelse till årsstämma i Hynion AS

Featured Image

Årsstämman i Hynion AS kommer att hållas den 2 april 2024 kl. 14:00 CEST.

Årsstämman kommer att hållas elektroniskt.

Aktieägare som önskar närvara vid stämman ombeds att skicka en kallelse till Hynion AS senast den 26 mars 2024 kl. 16:00 CET. Uppgifter om det elektroniska mötet kommer endast att lämnas till aktieägare som har anmält sig i förväg.

Kallelse och länk för registrering finns på: www.hynion.com/annual-general-meetings.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Slavica Djuric, VD, på +46 73 072 60 76, eller skicka ett e-postmeddelande till sd@hynion.com.