2 Lesetid

Hynion kjøper hydrogen-stasjon

Featured Image

Hydrogenselskapet Hynion kjøper hydrogenstasjon av Ruter. Stasjonen som har vært en del av Ruters nylige avsluttede bussprosjekt skal flyttes og bygges om slik at den i fremtiden kan benyttes av både privatbiler, taxier og lastebiler som går på hydrogen.

- Dersom alt går etter planen vil den nye hydrogenstasjonen være i drift allerede til høsten, i god tid til å ta imot de første hydrogendrevne lastebilene som forventes levert til aktørene i H2 Truck prosjektet, sier administrerende direktør Ulf Hafseld i Hynion. Samtidig vil den lette overgangen til bruk av hydrogen i taxidriften og sikre hydrogenbilene forbedrede tankingsmuligheter.

Hydrogenstasjonen er i dag plassert på Mastemyr i Oppegård, og Hynion er i dialog med blant andre Oslo kommune om en egnet plassering i Oslo-området.  Stasjonen inkluderer et produksjonsanlegg for hydrogen som vil gi Hynion kostnadseffektiv tilgang på hydrogen.

- På den nye stasjonen vil vi produsere hydrogen lokalt. Fordi vi bruker vannelektrolyse har vi null utslipp gjennom hele prosessen, det er kun vann og strøm som inngår. Vi vil også sikre at strømmen vi bruker har opprinnelsesgarantier som viser at den kommer fra fornybare energikilder, sier Hafseld.


Første offentlig tilgjengelige stasjon for hydrogenlastebiler i Norge

I slutten av mars annonserte prosjektet H2 Trucks, med aktører som blant andre Posten, Postnord, Schenker, og Coop en ambisjon om at minimum 100 hydrogenlastebiler skal rulle på norske veier innen 2025. Hynions nye stasjon vil være den første offentlige stasjonen i Norge som blir tilrettelagt for fylling av hydrogenlastebiler.

- Vi er svært glade for at Hynion overtar denne hydrogenstasjonen, slik at stasjonen også i fremtiden kan bidra til å redusere utslippene fra transportsektoren. At stasjonen får et nytt liv er også bra i et bærekraftperspektiv, sier Trond Vestad, programleder for bussanlegg i Ruter.

Hynion driver i dag Skandinavias travleste hydrogenstasjon, på Høvik i Bærum. I tillegg planlegger Hynion i løpet av første halvår å åpne hydrogenstasjoner i Gøteborg og Porsgrunn. Det planlegges åtte hydrogenstasjoner i Norge og Sverige i løpet av 2022. På litt lengre sikt har Hynion ambisjoner om å etablere et nettverk med rundt 30 hydrogenstasjoner i Skandinavia og Nord-Europa.

 

Kontaktinfo: Ulf Hafseld, adm. dir. Hynion: 908 94 153, uh@hynion.com

 

Om Hynion

Hynion bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia. Selskapet bygger på erfaringer fra de siste 20 årene, blant annet med verdensledende prosjekter som HyNor, CUTE, Utsira vind/hydrogen, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel og H2ME for å nevne noen. Ledelsen i selskapet besitter også lang erfaring i etablering og drift av oppstartsselskap, samt årelang erfaring fra bilbransjen.
https://www.hynion.com/no