3 Lesetid

Skal rulle ut 100 hydrogenlastebiler

Featured Image

Store aktører som Posten, Coop og Schenker er med på prosjektet H2 Truck, som har et mål om å rulle ut minimum 100 hydrogenlastebiler på veiene innen 2025. Hynion er med på prosjektet. 

Prosjektet har en unik sammensetning av sentrale aktører fra hele verdikjeden.

– Vi har samlet hele verdikjeden av transportbrukere, lastebilprodusenter, utbyggerne av stasjoner og produksjonsanlegg, og offentlige myndigheter, til en felles innsats for å få dette til. Bærekraftig mobilitet, enten det gjelder mennesker, varer eller tjenester, ligger til grunn for utviklingen av all bærekraftig virksomhet, sier daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS, som er prosjektansvarlig.

 Prosjektet legger opp til at infrastruktur som hydrogenstasjonene til Hynion skal komme på plass før kjøretøyene, og bygges ut i takt med behovet.

 

Skal bygge 30 hydrogenstasjoner

Hynion har den eneste offentlige hydrogenstasjonen i Norge i dag, på Høvik i Bærum. Dette er Skandinavias travleste hydrogenstasjon, men i løpet av første halvår vil Hynion åpne nye stasjoner i Gøteborg og Porsgrunn.

- Disse kan sikre en tidlig uttesting av hydrogenlastebiler. Deretter starter vi bygging av nye stasjoner på de lokasjonene som brukerne etterspør, sier Ulf Hafseld, daglig leder av Hynion.

 Hynion skal de neste årene bygge 30 hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Nord-Europa.

- H2 Truck-prosjektet er blant flere prosjekter som gjør at vi er trygge på at vi kan satse på bygging av hydrogenstasjoner. Etterspørselen kommer til å øke raskt de neste årene, sier Hafseld.

Også Everfuel har ambisjoner om å bygge ut hydrogenstasjoner, noe som vil føre til at transportnæringen kan gå over til hydrogen uten å være bekymret for om det vil være tilgang til hydrogen.

 

Hydrogen en viktig løsning

Blant transportbrukerne i prosjektet er DB Schenker, Posten og Bring, Rema, ASKO, og DnB.

DB Schenker har alt tatt miljøansvar ved å etablere Oslo City Hub for elektrifisering av varedistribusjon i Oslo. Nå ønsker de også å gå foran innen tungtransport.

– Vi har store ambisjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra vår virksomhet. Tungtransporten er den vanskeligste å gjøre noe med, og der vil hydrogen være en viktig løsning. Vi ser nå muligheten til å teste ut de første hydrogenlastebilene gjennom samarbeidet i H2 Truck, sier bærekraftsansvarlig Per Ove Svartangen i en pressemelding fra H2 Truck-prosjektet.

Han er forberedt på at det vil koste ekstra å være tidlig ute.

– Vi vet at de første hydrogenlastebilene vil være kostbare, men forventer at prisen reduseres når produksjonsvolumene øker. Det er totalkostnaden som er viktig for oss. Hydrogen vil bli konkurransedyktig mot fossile løsninger, og vi ønsker å bidra til at det skjer så snart som mulig, sier han.

 Også Posten og Bring er tydelige i sine ambisjoner, ifølge pressemeldingen.

- Posten og Bring har allerede Norges største elbil-flåte, og har startet omstilling av de tyngre kjøretøyene. Vi ser på hydrogen som en viktig del av løsningen. Vi skal være vårt ansvar bevisst, gå foran og være den grønneste aktøren i bransjen, sier Hege Sagplass, seniorrådgiver for miljø og bærekraft i Posten.

 

I dialog med produsentene

Ute i verden foregår det i dag en hard konkurranse om å få levert de første hydrogenlastebilene til sin region.

- Vi er i dag i dialog med flere produsenter, og målet er å få i land en avtale med to av disse. Sannsynligheten for å lykkes er stor når vi kan presentere en såpass stor og robust verdikjede. Vi satser nå først på å få lastebiler til Osloregionen, som anses som attraktiv hos produsentene. Norges renommé som elbil-land er også en positiv faktor, sier Jan Carsten Gjerløw.

 

Kobler Norge med Europa

H2 Truck har funnet støtte og forankring i regionale myndigheters bærekraftsarbeid, og Gjerløw understreker i pressemeldingen at Osloregionen er et naturlig utgangspunkt for denne type prosjekt i Norge. Oslo kommune er pådriver med sitt prosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport».  

- Vi samarbeider nært med kommunen, som sammen med Viken fylkeskommune og bedrifter bidrar med finansiering til prosjektet. Vi kommer også til å utvide prosjektet til å innbefatte korridorer til flere norske regioner, sier Gjerløw.

H2Truck er også knyttet opp mot europeiske initiativ for grønn transport, som prosjektet STRING Hydrogen Corridor. Her er mandatet å legge til rette for bruk av hydrogenlastebiler mellom Oslo og Hamburg.

 

Viktig klimatiltak

Ifølge tall fra Miljødirektoratet står transport for 31% av Norges klimagassutslipp. I Oslo står veitrafikken for nær halvparten av klimagassutslippene, og tungtransport står for 23% av disse. Veien mot lav- og nullutslipp er vanskeligere for tunge kjøretøy enn for personbiler.

– De tunge lastebilene er fortsatt de vanskeligste å få over på nullutslipp. Skal vi nå våre klimamål må omstillingen starte nå også i denne sektoren. Derfor er H2 Truck prosjektet viktig, og vi er veldig fornøyde med å ha fått med såpass mange tunge aktører i verdikjeden. Det er nettopp det som må til for å lykkes, sier Gjerløw.