1 Lesetid

Hynion ekspanderer til Sverige

Featured Image

Hynion signerte denne uken en avtale med Woikoski om kjøp av deres hydrogenstasjon i Gøteborg.  Stasjonen har det siste året vært stengt for tanking, og Hynion vil nå gjenåpne stasjonen slik at brukere i Gøteborg-regionen igjen kan få tanket hydrogen.

«Overtagelse av Gøteborgstasjonen er en god mulighet for Hynion til å etablere seg som leverandør av hydrogen drivstoff også i Sverige» uttaler Daglig leder Ulf Hafseld i Hynion AS.  «Hydrogen representerer et viktig nullutslippsdrivstoff som samfunnet har stort behov for i den omstillingen transportbransjen skal gjennom i de kommende årene.  Med denne overtagelsen kan vi raskere komme i gang med å gjennomføre våre planer i Sverige» fortsetter Hafseld.

Woikoski har som følge av endringer i sin strategi ikke lenger ønske om å drive sine hydrogenstasjoner videre. Hynion har avtalt at de også overtar en annen stasjon Wokoiski har bygget i Finland.  Styreleder Kurt Dahlberg i Hynion så tidlig potensialet til å få disse stasjonene til å bli nyttige i Hynions strategi for Sverige.  «Det er gledelig at Hynion nå får sin første stasjon i Sverige, og vi vurderer nå beste plassering for den andre stasjonen.  Selskapet Hynion er i sterk vekst og vil etablere flere stasjoner for å gi et godt tilbud til de som ønsker å gå over til hydrogen drivstoff» uttaler Dahlberg.

Stasjonen i Gøteborg vil gjennomgå en oppgradering før den settes i drift, og den vil bli håndtert gjennom selskapet Hynion Sverige AB.  Tidspunktet for gjenåpning er ennå ikke fastsatt.

Med dette oppkjøpet vil Hynion ha fire hydrogenstasjoner i sin portefølje.  I November i fjor åpnet stasjonen på Høvik i Norge som har betjent alle Osloregionens biler de siste fire månedene.  Stasjonen utvides med en ny forsyningslinje i samarbeid med Hyundai og Toyota, og dette vil sørge for å bedre kapasitet og forsyningssikkerhet når den er klar i slutten av april.  Stasjonen i Porsgrunn vil åpnes etter hvert som etterspørselen øker i regionen.