2 Lesetid

Hynion og HydrogenPro inngår samarbeid

Featured Image

Hynion AS og HydrogenPro AS signerte i dag samarbeidsavtaler om leveranse av grønt hydrogen til Hynions hydrogenstasjoner. 

- Med denne avtalen vil Hynion få tilgang til kostnadseffektiv teknologi for å produsere grønt hydrogen, sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion. - Det vil gjøre det mulig for oss å utvikle forsyningssiden slik at vi kan møte kostnadskravene som forventes i årene som kommer, sier han.

HydrogenPros elektrolysøer har en ny og forbedret elektrodeteknologi som vil redusere kostnadene ved å produsere hydrogen betydelig. Når tyngre kjøretøy snart begynner å rulle på veiene vil større anlegg som produserer hydrogen rent og effektivt, være nødvendig for å dekke etterspørselen.

Hynion utvider nå hydrogenstasjonsnettverket i Norge og Sverige, og vannelektrolyse vil være en kostnadseffektiv produksjonsmetode. Å produsere på stasjonen vil redusere transportkostnadene og dermed kostnadene for hydrogen i en markedsoppbyggingsfase. Med større produksjonsanlegg vil hydrogen bli konkurransedyktig i flere markeder.

Siden 2007 har Herøya vært Norges viktigste sted for utvikling av nye løsninger for hydrogen. Det nye elektrolyseanlegget fra HydrogenPro vil være et nytt utviklingselement for stasjonen. Stasjonen på Herøya er for tiden under vedlikehold og vil åpne for kunder før sommeren.

Sammen med Industrial Green Tech vil partene søke om Enova-tilskudd som en del av et større prosjekt i Grenland-området. Hynion vil utvide kapasiteten på anlegget sitt og videreutvikle stasjonen for tanking av lastebiler og en fyllelinje for transportkonteinere som vil flytte hydrogen til andre Hynion-stasjoner. Anlegget vil fungere som et demonstrasjonsanlegg hvor begge parter vil presentere teknologien og systemene.

- Vi er glade for å innlede et samarbeid med Hynion basert på et forhold som går flere år tilbake i tid. Det er en klar gjensidig vinnersituasjon å samarbeide på Herøya og innen Industrial Green Tech-klyngen på Herøya Industripark. Vårt fokus på industrielle applikasjoner i stor skala forblir uendret, og vi ser frem til å samarbeide med Hynion om ambisjonen om å bygge et sentralisert system for hydrogenproduksjon for videre distribusjon til sitt nettverk av drivstoffstasjoner, sier Mårten Lunde, administrerende direktør i HydrogenPro.

- I Hynion er vi overbevist om at mange av fremtidens kjøretøy går på utslippsfritt hydrogen, og dette samarbeidet er et viktig bidrag til Hynions ambisjon om å bygge et nettverk av stasjoner med stor kapasitet til å levere grønt drivstoff, sier Ulf Hafseld.

 

Kontaktinfo: Ulf Hafseld, adm. dir. Hynion: 908 94 153, uh@hynion.com

 

Om Hynion

Hynion bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia. Selskapet bygger på erfaringer fra de siste 20 årene, blant annet med verdensledende prosjekter som HyNor, CUTE, Utsira vind/hydrogen, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel og H2ME for å nevne noen. Ledelsen i selskapet besitter også lang erfaring i etablering og drift av oppstartsselskap, samt årelang erfaring fra bilbransjen.
https://www.hynion.com/no