Våre ambisjoner

I løpet av de nærmeste årene skal vi etablere og drive 30 hydrogenstasjoner

 
 

Utslippskravene i transportsektoren blir stadig strengere, og dermed øker behovet for nullutslippsløsninger. Hydrogen er en god løsning for kjøretøy som skal kjøre langt og lenge, uten mulighet til lange ladestopp. Behovet for hydrogenstasjoner vil derfor bli stort, og Hynion ønsker å utvikle et godt samarbeid med de tidlige brukerne for å bygge opp et effektivt stasjonsnettverk. 

I dag driver vi Skandinavias travleste hydrogenstasjon. Den ligger på Høvik, rett utenfor Oslo, og betjener en større flåte med personbiler. I løpet av første halvår vil det være ytterligere to operative stasjoner i Hynions nettverk: Gøteborg og Porsgrunn.

 I 2022 skal vi ha åtte hydrogenstasjoner i tilknytning til store byer i Norge og Sverige, og i løpet av de etterfølgende årene er målet å etablere et nettverk med rundt 30 hydrogenstasjoner i Skandinavia og Nord-Europa. Hvor og når dette skjer, er avhengig av brukernes behov for hydrogen på de ulike beliggenhetene. Frem mot slutten av tiåret ser vi for oss en betydelig vekst, og et mye større nettverk med hydrogenstasjoner i Europa, hvor Hynion er en av de ledende aktørene innen dette segmentet.

L1630610-1

 • 3 hydrogenstasjoner

  Høvik, Porsgrunn og Gøteborg

  2020

 • 8 hydrogenstasjoner

  Norge og Sverige

  2022

 • 30 hydrogenstasjoner

  Europa

  2022

 • 100+ hydrogenstasjoner

  Europa

  2030