Informasjon om emisjonen og Warrants 2022

Fortrinnsrettsemisjonen fant sted i November 2022 og ga rett til å tegne seg for ("Enheter") hvor en enhet består av (i) tre nye aksjer i Selskapet, hver aksje pålydende NOK 0,005 ("Nye Aksjer"), til en tegningskurs på NOK 0,70 per aksje, altså NOK 2,10 for alle tre aksjene, og (ii) én frittstående tegningsrett ("Frittstående Tegningsrett") som gir rett til å tegne seg for seg for én aksje i Selskapet til tegningskurs NOK 0,75 i perioden som starter 1. mai 2023 og slutter 12. mai 2023.  Tegningsrettene vil være omsettelige på Euronext Growth.

For mer information kontakt Slavica Djuric, sd@hynion.com

 

Informasjon til aksjonærer – Emisjon Desember 2022