Selskapsinformasjon

Hynion er et ungt selskap, men de som jobber i selskapet har lang erfaring. Vi er blant bransjepionerene innen hydrogendrivstoff, og vi har designet, bygget og drevet hydrogenstasjoner i over 20 år. Målet vårt er å bruke den omfattende erfaringen vår til å bli en av de ledende aktørene innen hydrogendrivstoff Europa. 

 
 

Aksjeinformasjon

Hynion-aksjen er listet på Oslo Børs Euronext Growth (ticker: HYN). Selskapets styre og ledelse legger vekt på god kommunikasjon og opprettholdelse av et godt forhold til aksjonærer gjennom årsregnskap, pressemeldinger og selskapspresentasjoner. 

 

Topp 20 investorer

Investorlister produseres av Oslo Market Solutions, med data fra Euronext VPS. 

 

 

 

Børsmeldinger