Sedan vår förra statusuppdatering i slutet av augusti, så har det hänt en del på vätgasmarknaden. Flera andra stationer i Skandinavien har stängt och byggplaner har lagts ner, vilket förstås har ökat intresset för oss och våra stationer. Vi fortsätter jobba på enligt plan. Så här ser status ut för vår verksamhet och våra projekt nu:

 

Befintliga stationer

Våra vätgastankstationer i Göteborg, Sandviken, Arlanda och Høvik (Oslo) är igång och fungerar bra. Vi har uppdaterat den elektroniska kommunikationen mellan dispenser och betalterminal på våra svenska stationer för smidigare tankning. Vi genomför även åtgärder för besiktning och omcertifiering av alla stationer enligt gällande regler.

När det gäller stationen i Porsgrunn, så har alla detaljer åtgärdats och vi väntar bara på besiktningsprotokoll och slutgodkännande från Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innan vi kan öppna.


Byggprojekt

Våra viktigaste projekt i Sverige är fortfarande etableringen av vätgastankstationerna i Västerås och Jönköping. Förväntningarna på de stationerna är höga, eftersom de kommer att vara de första i en helt ny generation vätgastankstationer med kapacitet på hela 1500 kg/dag. Konstruktionsarbetet pågår för fullt och många delar av systemen är klara för tillverkning, till exempel dispenser för stationerna. Alla högtryckstankar för de stationära gaslagren levereras snart. Två kompressorer är testade och leveransklara och de andra två är under test. Programmering av styrsystemen börjar nu, all elektronikhårdvara har levererats. Viss anpassning av markarbeten pågår och tillhörande uppdatering av bygglovshandlingar.

Planeringen för stationerna i Göteborg och Malmö, som ingår i EU-projektet GREATER4H, går framåt. Vi återkommer med mer information inför projektstart.


Övrigt

Den demotankstation som beställts av norska Hydrogen Elektriske Byggeplasser AS (HEB) levereras till Kristiansand alldeles i dagarna. Det krävs en hel del arbete med iordningställande på plats innan stationen kan certifieras och tas i drift, men vi ligger hittills före tidsplanen.

 

Arbetet i alla våra projekt går alltså bra framåt. Vi återkommer med fler uppdateringar.