2 Lesetid

Politikerbesök i Porsgrunn

Featured Image

På fredag den 3 mars 2023 fick Hynion besök av tre vätgasintresserade personer till sin vätgastankstation i Porsgrunn, som snart kommer att öppna för publik tankning. Besökarna var Arne Nicander och Bård Stranheim från organisationen Powered By Telemark samt Ådne Naper som är Gruppledare SV, styrelseordförande för Biogass Oslofjord och ordförande i huvudnämnden för klimat, planering och mark i Vestfold och Telemarks regioner.

Avsikten med mötet var att lyfta och aktivera frågan om vätgas som fordonsbränsle i regionen. Hynions station i Porsgrunn byggdes av Norsk Hydro redan 2007 och var då en länk i Norges stolthet, ”the Hydrogen Highway”, med ett flertal vätgastankstationer längs vägen från Oslo till Stavanger. Hynion förvärvade stationen 2019 och har sedan dess arbetat med att återstarta driften, vilket nu är nära slutmålet att kunna erbjuda publik tankning. Pål Midtbøen, som nu jobbar för Hynion, var med och byggde stationen åt Norsk Hydro 2007.

De vätgasdrivna fordonens ankomst i stor skala har tagit lång tid, kantad av finanskris och kris i bilindustrin, men nu när världen står inför energikris och klimatkris, då börjar bilindustrin äntligen ställa om till drivteknik med nollutsläpp, dvs vätgas och el.

”Vi i Hynion är mycket glada över att vi kan delta i övergången från fossila bränslen till vätgas, och vi ser fram emot att kunna börja tanka världens modernaste fordon och att vi kan fortsätta att nyttja resultaten av det pionjärarbete som gjordes i Norge för 15 år sedan”, säger Slavica Djuric, CEO Hynion AS.

 Slavica Ådne skakar hand med Ådne Naper

Powered by Telemark är en branschförening som aktivt arbetar för att höja teknologinivån inom energisektorn och med målet att göra regionen klimatpositiv till 2040. Arne Nicander, daglig Ledare för Powered by Telemark, har nyligen beställt en vätgasdriven personbil, som han kommer att tanka vid Hynions station i Porsgrunn.

”Vi ser fram emot att vätgasen nu kommer tillbaka till Telemark och vi kommer att verka för att lokala fordonsaktörer skall påbörjar övergången till vätgasdrivna fordon”, säger Arne Nicander.

Ådne Naper redogjorde för vikten av att Politiker på regional och nationell nivå nu börjar samverka för utveckling av en strategi för implementering av vätgas som fordonsbränsle, eftersom det är nödvändigt som komplement till batterielektriska fordon.

”Jag kommer att engagera mig i dessa frågor inom politiken, så att övergången från fossila bränslen till vätgas kommer igång även i Norge”, säger Ådne Naper.

Mötet avslutades i stor enighet om fortsatt samarbete.