1 Lesetid

Hynion tecknar avtal med Uniperägda OKG för att säkerställa tillgången på vätgas

Featured Image

Uniperägda OKG har ingått ett avtal med Hynion om leverans av vätgas från sin vätgasanläggning i Oskarshamn. Med ännu en leverantör säkerställer Hynion tillgången på vätgas och förbereder för en ökande vätgasdriven trafik i Sverige.

Hynion, som kontinuerligt strävar efter att öka driftsäkerheten på sina vätgastankstationer, tar nu ett viktigt steg genom att inkludera OKG som en av sina vätgasleverantörer. Detta partnerskap utgör en viktig del av Hynions strategi för att minska beroendet av enstaka leverantörer.

Uniper, den internationella energikoncernen som äger OKG, spelar en viktig roll i över 40 länder och är en ledande elproducent i Sverige. Unipers anläggningar, som omfattar fossilfri vattenkraft och kärnkraft, är avgörande för både trygg energiförsörjning och den pågående energiomställningen. Vätgasen som Hynion kommer att använda produceras vid OKG:s kärnkraftverk, där Oskarshamn 3 (O3), en av världens största kokvattenreaktorer, stod för 9,2 TWh fossilfri el under 2023, motsvarande 6,8 % av Sveriges totala elkonsumtion.

”Vi är mycket tacksamma för det här samarbetet. Vi behöver stabila producenter som tillsammans med oss på Hynion vill bidra till energiomställningen och en fossilfri framtid. Vätgasleveransen från OKG är ett viktigt steg för att säkerställa tillgången på vätgas på våra stationer”, säger Slavica Djuric, VD för Hynion AS.

”Det är fantastiskt att överskottsproduktionen vi säljer kan hjälpa Hynion med vätgas till deras vätgastankstationer så att vi tillsammans kan bidra till att minska koldioxidutsläppen”, säger Johan Lundberg, VD för OKG.