3 Lesetid

Därför är vätgas säkert

Featured Image

Vi har 20 års erfarenhet av vätgas och säkerhetsperspektivet har avgjort varje liten koppling på våra stationer.

Vätgas är lika säkert som vilket annat bränsle som helst, men har andra egenskaper och måste därför hanteras annorlunda än bränslen som bensin och diesel.

Alla typer av bränsle innehåller mycket energi – vilket är precis den egenskap vi vill använda. På grund av mängden energi är alla bränslen potentiellt farliga, men vi har lärt oss att hantera dem på ett sådant sätt att vi kan använda dem säkert och effektivt.

 

Så här arbetar vi med säkerhet

Med lång industriell erfarenhet, universitetssamarbeten och smarta tekniska lösningar gör Hynion vätgas till ett säkert alternativ till bensin, diesel och batterier.

– Säkerheten är av största vikt, säger teknisk chef Pål Midtbøen på Hynion.

Som chef i ett vätgasföretag är han van att prata om säkerhetsarbetet som ligger till grund för den drivmedelsrevolution som man arbetar med.

 

Så undviks olyckor

 – Generellt sett säkerställs säkerheten genom detektering av gasutsläpp. Får vi ett litet läckage så upptäcker vi det snabbt, säger Midtbøen.

Det detekteringssystem som för närvarande används vid Hynions station i Høvik utanför Oslo är till exempel industristandarden i norsk industri. Samma teknik används bland annat på plattformar i Nordsjön för att upptäcka utsläpp. Du kan inte få bättre stöd än så.

– Har man en läcka måste man kunna upptäcka det. Och det system vi använder gör det direkt, säger Midtbøen.

 

20 års erfarenhet

– När Hynion jobbar med säkerhet är tjugo års erfarenhet från branschen guld värda. Vi är vana vid att tänka på säkerhet hela vägen, säger Pål Midtbøen.

Tekniska chefen säger att säkerhetsperspektivet har avgjort minsta lilla anslutning på företagets stationer. Utöver detekteringssystemen säkerställs säkerheten på stationen genom bra och hållbara högtryckssäkra skruvförband. Det handlar om att skapa säkra kopplingar.

– Dessa gör att det nästan inte finns några läckor, och de håller sig täta i åratal, säger Midtbøen.

Alla delar av stationen är också konstruerade i stål. Det finns alltså inga packningar eller något gummi som kan bli svagare med tiden – alla högtrycksdelar i Hynions stationer består av stål kopplat till stål.

 

Samarbete för säker och professionell påfyllning

Även om mycket av säkerhetsarbetet på Hynion bygger på rutin och teknisk erfarenhet, söker Hynion alltid ny kunskap. Därför har företaget under de senaste åren haft ett pågående samarbete med Universitetet i Sydöstra Norge. Genom universitetet har de tillgång till en gedigen akademisk miljö med stor kompetens inom vätgas. Samma forskningsmiljö har tidigare arbetat med både Hydro och Equinor. Samarbetet säkerställer att Hynion alltid baserar sitt säkerhetsarbete på uppdaterad och säker kunskap.

– På universitetet har man forskat om vätgasexplosioner och bränder under lång tid, så de är därför en naturlig partner för oss när det gäller säkerhet, säger Midtbøen.

– Om det är saker vi undrar över så kontaktar vi dem, säger Midtbøen.

 

Mycket kollisionsbeständiga tankar

När du har tankat bilen med vätgas kan det vara skönt att veta att den förvaras i tankar av kolfiberförstärkt plast som tål en hel del mekanisk påverkan. Enligt Teknisk Ukeblad skadades en Mercedes vätgasbil svårt när en lastbil körde in i den från sidan, men vätgastanken höll. Vid utvecklingen av sådana tankar testas dessa bland annat genom att skjuta med skarpa skott för att göra hål i dem. Dessa tankar är så rejäla att inte ens ett fullt magasin från ett automatgevär klarar av att göra ett hål – och därmed finns det inget läckage, inte ens vid kraftig mekanisk påverkan.

Kort sammanfattat: Vätgas är lika säkert som andra bränslen, och vätgasbilarna är designade för att vara lika säkra som dagens moderna bilar, med stort fokus på säkerhet.