6 Lesetid

Planlegger børsnotering

Featured Image

Pressemelding

- Etterspørselen etter hydrogen til transportnæringen vil øke raskt de neste årene, sier Hynion-sjef Ulf Hafseld. 

Hydrogenselskapet Hynion planlegger børsnotering på markedsplassen Euronext Growth på Oslo Børs. 

 - Med den planlagte børsnoteringen legger vi grunnlaget for videre vekst og utvikling av selskapet, slik at vi kan etablere flere hydrogenstasjoner i og rundt de store byene i Skandinavia, sier administrerende direktør Ulf Hafseld.   

 

Stor interesse for hydrogen 

Han forteller om en stor interesse for hydrogen til transportnæringen, og viser blant annet til at en rekke større transportaktører vil rulle ut 100 hydrogenlastebiler i Norge de neste årene.  

Hafseld kan også fortelle at Hynion jobber aktivt med å markedsføre hydrogenbiler til bedrifter og organisasjoner som ønsker å være med på det grønne skiftet. Taxi er et godt eksempel på en bransje hvor hydrogen kan spille en viktig rolle. 

Innen 2024 må alle taxier i Oslo være utslippsfrie.  Bergen ønsker seg også utslippsfrie soner.  
 
Hydrogen er definitivt en interessant løsning for oss, sier administrerende direktør i Norgestaxi, Dag Kibsgaard-Petersen.  

Bare 10 prosent av taxiene i Oslo er utslippsfrie – og det handler primært om ladetiden.  

De fleste bilene går over flere skift, og da passer det dårlig å la bilen stå til lading i én time. I de tilfellene der sjåføren parkerer bilen for natten, er det ikke alltid at de har mulighet til å lade der de bor. Derfor er hydrogen en bra løsning for oss, der vi kan fylle tanken som normalt på to-tre minutter og kjøre videre, forklarer Kibsgaard-Petersen. 

I tillegg er rekkevidden like god som  diesel- og bensinbiler. 


Vil etablere 30 hydrogenstasjoner
 

Frem til nå har tilgangen til hydrogen vært begrenset, med én offentlig hydrogenstasjon på Høvik i Bærum. Denne tilhører Hynion, og er Skandinavias travleste hydrogenstasjon. I løpet av første halvår i år vil Hynion åpne opp nye hydrogenstasjoner i Gøteborg og Porsgrunn. Disse vil snart få følge av flere, og i løpet av 2022 regner man med at antallet stasjoner vil være åtte. 

- Vi i Hynion skal rulle ut 30 hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Nord-Europa de neste årene. I Oslo har vi ambisiøse planer slik at næringstransport som taxi og lastebiler kan gå på hydrogen uten å være bekymret for tilgang til drivstoff, sier Hynion-sjef Ulf Hafseld.  

 - Vi ser at det er et økende behov for nullutslippsløsninger i transportsektoren. Dette gjelder særlig innenfor næringstransport, der kjøretøyene ofte må kjøre langt og lenge, og det ikke kan settes av mye tid til lading, sier Hafseld.   
 

Hydrogen spiller en nøkkelrolle  
- I Norge har satsingen på elbil vært bra for privatbilismen, men for å redusere utslippene fra transportsektoren ytterligere, må man også utvikle nullutslippsløsninger for næringstransporten. Da vil hydrogen spille en nøkkelrolle, sier Hafseld.  

Hynion benytter fornybare energikilder eller biogass i hydrogenproduksjonen. I dag blir hydrogenet som selges ved selskapets hydrogenstasjon på Høvik produsert ved hjelp av vann-elektrolyse. Hynion kjøper opprinnelsesgarantier som sikrer at strømmen kommer fra fornybare energikilder. 

Regjeringens mål er å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, og i 2050 skal Norge være klimanøytralt. Om lag 30 prosent av klimagassutslippene i Norge kommer fra transport, og veitrafikk er det området som slipper ut klart mest.   
   
- Hynion vil gjennom sitt arbeid for å utvikle infrastruktur for hydrogen bidra til å åpne markedet slik at slik at stadig flere kan ta i bruk nullutslippsdrivstoffet hydrogen i sine kjøretøy, sier Hafseld.  

Hynion er etablert av fagpersoner som har 20 års erfaring med å designe, bygge og drive trygge hydrogenstasjoner. Teknologien har gjennom mer enn 15 år levert meget god driftsregularitet og vist seg som en sikker teknologisk løsning.  Planlagt oppstart for handel på 
Euronext Growth er 16. april 2021 

 

 Kontaktinfo:  

Ulf Hafseld, CEO Hynion 
908 94153, uh@hynion.com