1 Lesetid

Joint venture skal etablere ny metode for produksjon av rent hydrogen og karbon

Featured Image

Hynion og Greenlogix har signert en avtale om å danne et Joint venture med formål å levere hydrogen til Hynions hydrogenstasjoner og kommersielt attraktivt karbon. Ambisjonen er å sikre en jevn strøm av hydrogen og karbon for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter rent drivstoff og nye materialer til høyteknologiske konstruksjoner.

Begge partnere har testet sin teknologi med gode resultater og er nå klare til å bygge et pilotanlegg for å verifisere teknologien i en operativ setting, der et produksjons­anlegg fra Greenlogix vil bli integrert med neste generasjons hydrogenstasjon fra Hynion. Den endelige lokaliseringen i Skandinavia vil bli kunngjort senere.

- Vår teknologi er en katalytisk konverteringsenhet som kan bruke ethvert hydrokarbon og splitte det i rent karbon og hydrogen. Den bruker mindre energi enn alle andre kjente prosesser og gir rene produktstrømmer - og den slipper ikke ut CO2 eller andre klimagasser. Vi har utviklet og testet teknologien over en lengre periode, og den er nå klar for drift i et pilotanlegg, uttaler  administrerende direktør i AGT.

- Vi ser frem til å utvikle dette samarbeidet med Greenlogix. Ved å samlokalisere anlegget og stasjonen kan vi bruke begge produktstrømmene på en veldig effektiv måte. Dette oppsettet vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med diesel for langtransport. Og i tillegg får vi en inntektsstrøm fra salg av karbon, som gjør det mulig å bevege seg raskere mot vårt mål om å etablere en lønnsom forretning på salg av hydrogen drivstoff, sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion.

Pilotanlegget vil levere nok hydrogen til å forsyne en mindre lastebil- eller en taxiflåte på opptil 200 drosjer. I tillegg vil det produsere faststoff karbon i kvaliteter som er svært ettertraktet i nye høyteknologiske applikasjoner. Kapasiteten kan utvides modulært for å imøtekomme økende etterspørsel.

- Pilotanlegget bygges for å verifisere konseptet og finjustere teknologien. Senere planlegger vi å utvide med flere stasjoner og produksjonsanlegg i Skandinavia og Europa, avslutter Ulf Hafseld.