2 Lesetid

Hynion og Hyrex lanserer flytende hydrogen-stasjon for fritidsbåter

Featured Image

Hynion AS og Hyrex AS vil i sommer lansere den første flytende hydrogensetasjonen for fritidsbåter.

Pilotinstallasjonen er et resultat av at Hynion og Hyrex i fjor etablerte et felles selskap for å utvikle hydrogenstasjoner for tanking av fritidsbåter med nullutslippsdrivstoff. 

– Hydrogen vil være viktig for avkarbonisering av transportsektoren i Norge, ikke minst innen maritim sektor. Selv om andre transportformer står for større utslipp enn fritidsbåter, er dette et betydelig segment, og norske myndigheter har gitt klare signaler om at utslippene fra fritidsbåter skal halveres. Etablering av flytende hydrogenstasjoner vil bedre tilgjengeligheten av hydrogen som drivstoff for fritidsbåt-segmentet og dermed bidra til en betydlig utslippsreduksjon av klimagasser fra dette markedet. Samarbeidsprosjektet mellom Hynion AS og Hyrex AS er viktig fordi det demonstrerer at hydrogen som drivstoff for fritidsbåter er ett godt og tilgjengelig alternativ til dagens løsning. I tillegg vil initiativet drive utviklingen av norsk-produserte, miljøvennlige fritidsbåter fremover, sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion AS.

Den flytende hydrogenstasjonen vil gjøre havner og marinaer i stand til å tilby nullutslipps­drivstoff til den maritime sektoren. Stasjonen vil tilby komprimert hydrogen til en voksende flåte av fritidsbåter med hydrogenelektriske drivlinjer. Fyllestasjonen består av en elektrolysør for produksjon av hydrogen, en hydrogenkompressor med tilhørende lagringstanker og dispenser montert på en flytebryggemodul. Stasjonen trenger vann og elektrisk strøm fra land og slipper kun ut rent oksygen.

 Det er planlagt å bygge en pilot av den flytende stasjonen som skal benyttes for å betjene Hyrex 28 prototypen under testing sommeren 2022. Dette samarbeidet mellom Hynion og Hyrex følger opp initiativet fra våre myndigheter om å  få plass hydrogen infrastruktur for maritim sektor langs kysten. Det vil bli søkt om bidrag fra Enova til bygging av pilot fyllestasjon innenfor rammen av deres program for hydrogen til maritim transport.

 - Med Hyrex 28 prototype demonstrerer vi at hydrogen kan bida til at stillegående, utslippsfrie båter kan få lengre brukstid og bli et mer anvendelig alternativ enn de vil være med bare batterier. For å komme i gang med dette teknologiskiftet er det behov for fyllemuligheter i havnene. Derfor er dette samarbeidet med Hynion så viktig, sierHenrik Torgersen, daglig leder i Hyrex AS.

Informasjon om Hyrex 28: https://www.hyrex.no/service/hyrex-cruiser