1 Lesetid

Status just nu

Featured Image

Vi har fått en del frågor om status för vår verksamhet och alla våra projekt, så vi tänkte passa på att uppdatera er nu.

 

Befintliga stationer

Våra vätgastankstationer i Göteborg, Sandviken, Arlanda och Oslo är alla igång och fungerar bra. Vi har haft några kortvariga störningar med gasleveranser och kompressorn i ena linjen i Oslo har varit nere i väntan på reservdelar, men det är ordnat nu.

Stationen i Porsgrunn har besiktats av auktoriserad tredje part och är nu nära att kunna öppnas för publik tankning. Några detaljer återstår, sedan är det besiktningsprotokoll och slutgodkännande från DSB kvar innan vi kan öppna.

 

Byggprojekt

Våra viktigaste projekt i Sverige just nu är etableringen av vätgastankstationerna i Västerås och Jönköping. Konstruktionsarbetet pågår för fullt; de viktigaste delsystemen är beställda sedan länge, markavtalen är klara och ansökningar om bygglov är inskickade. Vi är väldigt nöjda med placeringarna, i båda fallen i anslutning till truckstop, distributionscentrum och intill de stora trafiklederna E18 respektive E4. Vi är övertygade om att det kommer att generera många tankningar hos oss när utfasningen av fossila fordon kommer igång på allvar. De här stationerna kommer dessutom att ha 10 gånger högre kapacitet än någon annan befintlig station i Skandinavien. Det var ett krav från Energimyndigheten, som finansierar stationerna, för att stationerna ska kunna försörja även tunga fordon, som lastbilar och bussar.

Nästa två stora projekt är vätgastankstationerna i Göteborg och Malmö, som ingår i EU-projektet Greater4H. I Göteborg har vi ett markavtal klart för en mycket bra plats, tidigare Gasklockan. Vi har skickat in ansökan om bygglov och är beredda att starta byggplaneringen. I Malmö letar vi efter rätt placering.

 

Övrigt

Hynion AS har fått en order på en demotankstation till norska Hydrogen Elektriske Byggeplasser AS (HEB). Stationen ska användas för tankning av deras första vätgasfordon i södra Norge och ska sättas i drift i Kristiansand under Q1 2024.

 

Vi ser fram emot en spännande höst och återkommer med uppdateringar så fort vi har möjlighet, i synnerhet när det gäller våra pågående byggprojekt i Västerås och Jönköping.