1 Lesetid

Protokoll från årsstämman i Hynion AS 2024

Featured Image

Årsstämman i Hynion AS hölls i idag 2 April 2024. Alla föreslagna beslut på dagordningen godkändes i enlighet med kallelsen till mötet som publicerades den 19 mars 2024. Protokoll från årsstämman är publicerat här (länk).

Relaterte Poster