2 Lesetid

Hynion tecknar avsiktsförklaring med Boson Energy för samarbete om produktion och distribution av vätgas

Featured Image

Hynion AS och Boson Energy SA har tecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt utvärdera förutsättningarna för samordnad etablering av anläggningar där Hynion ska leverera vätgastankstationer för att distribuera den vätgas som Boson Energy producerar genom förgasning av avfall.

 

Boson Energy har utvecklat en teknik där de förgasar icke återvinningsbart avfall och därefter konverterar den syngas som bildats till vätgas. Denna teknik möjliggör lokal produktion av koldioxid-negativ vätgas till låg kostnad och med avsevärd produktionsvolym. För att kunna distribuera vätgasen till fordon, så behöver en eller flera vätgastankstationer integreras med varje förgasningsanläggning. De vätgastankstationer som är tänkta att integreras med Bosons Energys förgasningsanläggningar kommer att vara av samma generation och design som de stora tankstationer som Hynion ska bygga i Västerås och Jönköping.

 

Boson Energy har redan flera etableringar under slutförhandling, både i Sverige och i andra länder, och investeringsbeslut för de första anläggningarna väntas inom några månader.

 

För oss är det självklart att vi effektivt ska kunna distribuera vätgas som vi kommer att producera till fordonssektorn, för att påskynda utfasningen av fossila bränslen och skiftet till fordon med noll-utsläpp. Vi kommer att göra detta både direkt som vätgas och som vätgasdriven snabbladdning. Vår teknik och våra processer kommer att visa sig kostnadseffektiva, resurseffektiva och miljöeffektiva i jämförelse med andra produktionstekniker – och på allvar kunna utmana fossila bränslen på tillgänglighet, kommersiella volymer, och kilometerkostnad ’vid pump’. Hynion har mycket lång erfarenhet av vätgas och är den partner vi behöver för att bygga och leverera vätgastankstationer till våra anläggningar,” säger Jan Grimbrandt, VD för Boson Energy.

 

Vi är väldigt glada över samarbetet med Boson Energy. Det här samarbetet innebär att vi tillsammans får kontroll över både kostnad och produktion av vätgas, vilket ger möjlighet till lönsamhet i driften av båda anläggningarna. Vi kan också dra nytta av synergier beträffande tillsyn, underhåll och service.” säger Slavica Djuric, tf. VD Hynion AS.

 

Om Boson Energy

Boson Energy SA grundades 2008 och har utvecklat teknologi och system som möjliggör lokal, ren och resurseffektiv återvinning av annars icke återvinningsbart avfall, för att producera kostnadseffektiv vätgas för direkt användning i vätgastankstationer eller vätgasdriven snabbladdning av elfordon och effektstöd till elnätet. Andra alternativ är produktion av gröna kemikalier som metanol och ammoniak. Företaget har säte i Luxemburg och verksamhet i Sverige, Polen, Tyskland och Israel – där man nu utvecklar sina första projekt i hamnar och städer tillsammans med partners inom avfall och återvinning, fossilfri mobilitet, energi och industri.
www.bosonenergy.com