1 Lesetid

Hynion säkrar projektfinansiering för vätgastankstationerna i Västerås och Jönköping

Featured Image

Hynion Sverige AB har säkrat projektfinansering om 15 MSEK för färdigställandet av en ny generation vätgastankstationer som byggs i Västerås och Jönköping.

Hynion Sverige AB har säkrat projektfinansiering om 15 MSEK: 10 MSEK från det finansiella institutet Bizcap, som specialiserar sig på att erbjuda expansionskapital till växande företag, samt 5 MSEK från ALMI Företagspartner Mälardalen. Denna finansiering kommer att användas till färdigställandet av vätgastankstationerna som byggs i Västerås och Jönköping. Båda stationerna ska invigas inom ett halvår.

”Efterfrågan på vätgasstationer har ökat kraftigt i samhället, särskilt från fordonstillverkare, bränslebolag och åkerier,” säger Slavica Djuric, VD för Hynion Sverige AB. ”Hynion är unikt positionerade som den enda skandinaviska aktören med omfattande erfarenhet och expertis inom projektering, byggnation och de regulatoriska processer som krävs för kommersiell distribution av vätgas till vägtrafiken. Vi har en stark och växande projektportfölj för vätgastankstationer på strategiska lägen i Sverige och Norge. Både Västerås och Jönköping är lägen där tillgång till vätgas i kommersiell skala länge varit ett uttalat önskemål från många tunga aktörer. Med den här finansieringen kan vi nu uppfylla detta behov och driva på övergången till hållbara transportlösningar.”