2 Lesetid

Ett växande intresse för att köra på vätgas

Featured Image

Taxibranschen och privata chaufförer har återigen fått upp ögonen för vätgasbilar. Statistiken från norska Upplysningsrådet för vägtrafiken, som publicerades idag, visar en ökning med hela 35 % av antalet nya vätgasbilar i Norge år 2022. Totalt registrerades 57 vätgasbilar och vi måste gå tillbaka till föregående toppår, 2017, för att hitta motsvarande siffror för nya vätgasbilar på vägarna.

 

Hynion tar del av denna positiva utveckling. Det är en markant ökning av antalet fyllningar på våra stationer. Volymerna vätgas som säljs på Høvik-stationen har mer än fördubblats under 2022 jämfört med försäljningssiffrorna från 2021.

 

Särskilt inom taxibranschen i Norge har vätgas blivit ett intressant val. Att tanka vätgasbilen går snabbt, bilen har lång räckvidd och den är befriad från vägtullar. Detta resulterar i billigare och effektivare drift av taxiflottan. Ett antal av de nyetablerade taxioperatörerna kör vätgtaxi, men även veteraner som Oslo Taxi är tillbaka och provar de nya vätgasbilarna. De allra flesta taxibilar levereras av Toyota och informationschef Espen Olsen säger sig vara mycket nöjd med utvecklingen. "Erfarenheterna hittills är goda och vi ser att vätgas är väldigt effektivt när bilarna kör flera skift", säger Olsen.

 

Även om de flesta nu väntar på lastbilar och tunga fordon som snart kommer ut på vägen i större antal, finns det ett antal biltillverkare som lanserar vätgasbilar – både för person- och godstransporter. Stellantis är tydlig med att de kommer med vätgasdrivlinor och BMW har sagt att de går mot massproduktion av vätgasdrivna bilar de kommande åren. Toyota och Hyundai fortsätter sin verksamhet och kommer att lansera nya modeller under de kommande två åren. Bland de asiatiska biltillverkarna kan vi också notera att Honda, som är en av veteranerna inom vätgasbilar, har meddelat att man kommer att bygga en fabrik för sin nya CR-V-modell på vätgas i USA nästa år.

 

Hynion utökar sitt nätverk av vätgasstationer i Skandinavien för att möta den ökande tillväxten av vätgasdrivna fordon. Som en av de mest erfarna vätebränsleaktörerna i regionen har företaget både expertis och resurser för att hantera den växande efterfrågan. Hynion är en ledande aktör på den svenska marknaden och med bidrag från svenska myndigheter utökar vi nätverket av vätgasstationer för både privatbilar och tunga transporter. Fyra nya stationer är på väg i Sverige, med planerad öppning 2023/2024.

 

Dessutom stärker Hynion värdekedjan genom att planera för lokal produktion av vätgas för att betjäna sitt nätverk av stationer i Sverige. Genom att utveckla en effektiv värdekedja för kortvägsväte från produktion till konsumtion på transportsidan ges Hynion möjlighet att driva en lönsam verksamhet. Detta kommer också att säkerställa en god tillgång på vätgas för de första 100 lastbilarna som kommer i trafik”, säger Slavica Djuric, VD Hynion Sverige AB.

Läs mer om nyheten här