Kristin Helene J. Hafseld

Ett växande intresse för att köra på vätgas

Taxibranschen och privata chaufförer har återigen fått upp ögonen för vätgasbilar. Statistiken från norska Upplysningsrådet för vägtrafiken, som publicerades idag, visar en ökning med hela 35 % av antalet nya vätgasbilar i Norge år 2022. Totalt registrerades 57 vätgasbilar och vi måste gå tillbaka till föregående toppår, 2017, för att hitta motsvarande siffror för nya vätgasbilar på vägarna.

Hynion Göteborg öppnar för tankning av vätgas

Efter en lång period av ombyggnad och granskning av både certifieringsorgan och Räddningstjänsten i...