1 Lesetid

Bygget av Hynions vätgastankstation i Västerås påbörjat

Featured Image

Idag togs det första spadtaget för Hynions vätgastankstation i Västerås. Det är den första stationen i en helt ny generation vätgastankstationer med kapacitet på 1500 kg vätgas per dygn.

Som tidigare har kommunicerats, så har Hynion beviljats ett bidrag på 61,4 miljoner kronor från Energimyndigheten för att bygga två vätgastankstationer. Utöver den här stationen i Västerås, med ett strategiskt viktigt läge alldeles intill E18, så ska den andra stationen byggas i Jönköping, på logistikområdet Torsvik vid E4 söder om staden. Båda stationerna ska ha kapacitet på 1500 kg vätgas per dygn och ska färdigställas under första halvåret 2024. Färdigställandet kommer att bli något försenat, bland annat på grund av leveransförsening av viktiga delsystem till stationerna.

Vi är väldigt tacksamma för det utmärkta samarbetet med Västerås Stad och att vi nu har fått startbesked och kunnat börjat bygga på vår vätgastankstation i Västerås. Vi är övertygade om att det här kommer att bli ett viktigt och framgångsrikt projekt för den kommande utfasningen av fossila bränslen”, säger Slavica Djuric, VD Hynion Sverige AB.

”Att Västerås blir den första platsen i Sverige som får en fullskalig vätgastankstation är jättespännande. Nu gäller det för företag och organisationer att påbörja arbetet med att byta ut fossildrivna fordon mot vätgasdrivna, så vi får fart på arbetet med att rädda klimatet”, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

 Det är så roligt att projektet med den stora vätgastankstationen går framåt och att vi nu har påbörjat byggandet. Det betyder ju att vi tillsammans kommit ett steg närmare nollutsläpp och snart kan se många fler vätgasdrivna bilar och lastbilar på våra vägar”, säger Monica Stolpe-Nordin, kommunalråd (C) i Västerås.

”Nu börjar vi med det verkliga byggprojektet, där Premac ansvarar för markarbeten och många andra delar av projektet, innan den avancerade tekniska utrustningen till stationen kommer på plats”, säger Torgny Eriksson, projektledare för stationerna i Västerås och Jönköping och produktchef i Hynion Sverige AB.