Kristin Helene J. Hafseld

Økende interesse for å kjøre på hydrogen

Taxinæringen og privatbilister har igjen fått øynene opp for hydrogenbiler. Statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken, som ble offentliggjort i dag, viser en økning på hele 35% i antall nye hydrogenbiler i 2022. Totalt ble det registrert 57 hydrogenbiler, og vi må tilbake til forrige toppår, 2017, for å finne tilsvarende tall for nye hydrogenbiler på veiene.