2 Lesetid

Viken med på hydrogenlaget

Featured Image

Introduksjon av hydrogen drivstoff er en utfordrende oppgave som krever at mange aktører jobber koordinert og målrettet.  

Toyota og Hyundai har tidligere annonsert at de vil delta finansielt i arbeidet med oppbygging av kapasitet på Hynions hydrogenstasjon på Høvik, og nå engasjerer også Viken fylkeskommune seg i arbeidet med å sikre regionens hydrogen­forsyning.  

«Salg av hydrogen i en tidlig fase har en krevende forretningsmodell, og vi er derfor svært glade for at Viken fylkeskommune viderefører ordningen Akershus hadde med drifts­tilskudd» sier Ulf Hafseld, daglig leder for selskapet Hynion som driver hydrogenstasjonen på Høvik.  Den er for tiden Norges eneste offentlig tilgjengelige stasjon for tanking av hydrogen.  

«Hydrogen en del av den fremtidige løsningen for utslippsfri transport» uttaler Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.  «Jeg er glad for at vi med støtten til Hynion har kunnet bidra til å opprettholde et veldig viktig tilbud for bileierne i regionen som har valgt bil med brenselcelle. Vikens fremtidige politikk for hydrogen i transportsektoren er under vurdering. Fylkeskommunen vil i denne sammenhengen legge vekt på næringslivets engasjement og vilje til å satse på hydrogen-infrastruktur og kjøretøy» avslutter Tvinnereim.

«For oss som brukere av hydrogenbiler er det et viktig signal at Viken fylkeskommune nå går inn og bidrar til at driften kan fortsette som planlagt.  Det var meget krevende å måtte la hydrogenbilen stå i fem måneder», sier Magnhild Faleide som jobber i firmaet Fysiodirekte som ambulerende fysioterapeut mellom Asker og Oslo.  De siste tre månedene har hun kunnet bruke hydrogenbilen nesten som normalt, men er avhengig av å bestille timer for å få tanket hydrogen.

«Dette skyldes at kapasiteten på den delen av stasjonen som er satt i drift er såpass lav at vi må fordele tankingene utover døgnet.  Nå tankes det biler fra tidlig mandag morgen til sent søndag kveld, og det ser ut til å holde unna det meste» uttaler Hafseld etter vel tre måneders drift på Høvik.  Stasjonen som den nå står er for liten for å kunne gi en robust hydrogenforsyning, selv om den med de gjennomførte optimaliseringene leverer opp til det dobbelte av det den er designet for.  For å forbedre forsyningssikkerheten bygges det nå en linje to som skal sikre økt kapasitet og samtidig fungere som en back-up for dagens linje. Den planlegges å være i drift i april.

«Jeg gleder meg til økt kapasitet og økt trygghet for å få tanket hydrogen.  Inntil det er på plass er jeg sikker på at Hynion fortsatt vil bidra med fantastisk service slik de yter hele tiden», sier Wenche Alm. Hun er svært glad for å være tilbake bak rattet i hydrogenbilen igjen, og er tydelig på at hun kan utføre sin jobb mer effektivt med denne.  Men på ønskelisten står også flere hydrogenstasjoner i Norge slik at bilen kan få enda større bruksverdi.