1 Lesetid

Samarbeid mellom Hynion, Hyundai og Toyota om økt hydrogenkapasitet på Høvik

Featured Image

Etter åpningen av hydrogenstasjonen til Hynion på Høvik i Bærum i november har de fleste av hydrogenbilene i Osloregionen kommet på veien igjen.

Kapasiteten for tanking er imidlertid begrenset, og dette har Hynion, i samarbeid med Hyundai og Toyota bestemt seg for å gjøre noe med.  Denne uken ble en avtale signert, hvor de to bilprodusentene bidrar økonomisk til Hynion´s arbeide med å bygge ut kapasiteten ved hydrogenstasjonen på Høvik slik at den dekker behovet til bilistene. 

Stasjonen, slik den åpnet i November, har fungert meget godt, og har med styrt tanking gitt nesten dobbel kapasitet av hva den var designet for. «Nå skal den utvides med en ny prosesseringslinje og dispenser» sier Ulf Hafseld leder for Hynion.  «Dette gir forbedret kapasitet, og vil gi bilistene bedre forsyning av hydrogen drivstoff. I tillegg vil linjene være uavhengige og dermed fungere som back-up stasjoner for hverandre, hvilket gir større trygghet for at man får tanket bilen sin» fortsetter Hafseld.  Med den nye linjen skal stasjonen kunne betjene 25-30 biler per dag, hvilket vil være tilstrekkelig til å dekke dagens behov.

– Hyundai har et mål om å være en av verdens tre største elbilprodusenter innen 2025, og hydrogen­elektriske biler representerer en vesentlig andel av dette. På kortere sikt er det helt sentralt for oss å støtte kundene som allerede har kjøpt en hydrogenelektrisk bil. Dermed er det viktig for Hyundai Motor Norway å bidra til en fungerende infrastruktur for hydrogen­fylling i Norge, sier Produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Motor Norway. 

-Toyota har stor tro på hydrogen som drivstoff og som en viktig del av løsningen for å erstatte konvensjonelle biler med nullutslippsbiler. Vi er snart klar med vår andregenerasjons hydrogenbil, og det er viktig å sørge for tilstrekkelige fyllemuligheter for nye og eksisterende kunder. Derfor har vi i dag inngått et samarbeid som vil gi økt kapasitet fra stasjonen på Høvik, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.  

«Vi er glade for at vi har fått til et slikt samarbeid som tydelig viser at hydrogenbilen har en plass i arbeidet med å omstille kjøretøyparken til nullutslipp» avslutter Ulf Hafseld.